üles
reede, 3. aprill 2020
Arhiiv Uudisvoog Kaastöö
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Õpilaste sünnipäevad

3. aprill

4. aprill

5. aprill

6. aprill

7. aprill

8. aprill

9. aprill

10. aprill

Töötajate sünnipäevad

6. aprill

10. aprill

Artikkel / PersonaaliaMis ja kes on õpilasesindus?
Artikkel, avaldatud 30. detsember 2019, vaadatud 659 korda
Lemmiküritus KG MFF 2019! Esimeses reas Gretten, Paula, Katariina, Käti ja Maris. Taga Ken, Kerli, Greteliis, Kristin, Kirsika, Maike, Markus. Autor/allikas: erakogu

Mis on õpilasesindus, milline peaks olema selle roll koolielus ja õppetöös ning kuidas praegused Kuressaare Gümnaasiumi ÕE liikmed ise oma ülesandeid, tegevusi ja soove näevad?

Õpilasesinduse aabitsas on õpilasesindust kirjeldatud kui õpilaste algatusel põhinevat ühendust, mis annab teotahtelistele õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt. Tavaliselt kuuluvad õpilasesindusse õpilaste poolt välja valitud selle kooli kõige aktiivsemad õpilased, kelle ülesandeks jääb seista õpilaste arvamuste eest.

Euroopa Liidu Noortestrateegia 2019–2027, mis on koostatud selleks, et noorte elu Euroopa Liidus paraneks, toob välja noorte kaasatuse olulisuse ja vajaduse luua noortele võimalus ise oma elu kujundada. Õpilasesindus annab õpilastele võimaluse olla kaasatud ja osaleda koolielu paremaks muutmisel. 

Erinevatest uuringutest on selgunud, et levinud on arusaam, justkui oleks õpilasesinduse peamine ülesanne ürituste korraldamine. Oluline oleks siiski lähtuda sellest, et õpilasesindus on esindusorgan: loodud selleks, et kanda edasi konkreetse kooli õpilaskonna arvamust ja seista nende heaolu eest. 

ÕE kõige tähtsamateks ülesanneteks peaksid olema:

  • õpilaste esindamine, nende arvamuse edastamine;
  • õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine;
  • õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahelise diskussiooni arendamine, info vahendamine;
  • õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine;
  • vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine;
  • õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine;
  • õpimotivatsiooni tõstmine.

Kes on Kuressaare Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed?

Palusin neil ennast tutvustada ja vastata mõnele küsimusele: millal ja miks liitusid õpilasesindusega, milline on seni kõige meeldejäävam tegevus õpilasesinduses, mida sooviksid õpilasesinduses olles koolielu paremaks muutmiseks teha?

Elise-Maria

Olen Elise-Maria Trei 10.a klassist. Armastan laulmist, sporti, õppimist ja igal kujul kunstiloomist, olgu selleks siis maalimine, muusika kirjutamine, mood, foto- või videograafia. Liitusin õpilasesindusega 2017. aastal, sest mulle meeldib kõiges kaasa rääkida ning kuna armastan väga õppimist ja kooliskäimist, siis tahan anda oma panuse, et ka teised seda tunneksid. Kõige meeldejäävamaks tegevuseks õpilasesindusega oli 2019. aasta KG Minifilmide Festivali Aadama ja Eeva klipi filmimine. Soovin õpilasesinduses olles aidata koolielu veelgi toimivamaks ja paremaks muuta.

Greteliis

Mina olen Greteliis Nisu 9.c klassist. Minu hobideks on jalgpall, KG Cheeris tantsimine ja näitlemine. Liitusin õpilasesindusega 2017. aastal, sest olen alati unistanud koolis rohkemaga tegelemisest kui pelgalt õppimisega. Eriti jäi meelde spordipäeval õpilasesinduse esindamine. Peamiseks eesmärgiks on teiste õpilaste esindamine, et nende arvamust kuulataks.

Gretten

Olen Gretten Vaga, käin 12.a klassis. Vabal ajal tegelen tantsimise ning noorematele tantsimise õpetamisega, löön kaasa igasugustel üritustel vabatahtlikuna ja olin eelmisel õppeaastal ÕE president. 

Liitusin õpilasesindusega umbes 5 aastat tagasi, sest mind huvitas väga see, millega ÕE tookord tegeles. Tahtsin hästi palju ürituste korralduses kaasa lüüa ja organiseerida. Ilmselt kõige meeldejäävamaks on jäänud mulle 2016. aastal korraldatud KG MFF, sest siis oli meil ka suur ja äge meeskond abistamas Mart Variku ja Karl Kipperi eestvedamisel. 

Tahaksin, et sel aastal suudaks õpilasesindus end veel rohkem koolipilti tuua, kui ta eelnevatel on olnud, palju rohkem kaasa rääkida just juhtkonna otsustes ning õpilaste õiguste ja kohustuste suhtes. Eelnevatest aastatest on palju õppida ja parandada ning soovin tervet vaimu kogu meeskonnale!

Katariina

Olen Katariina Aulik 10.c klassist. Tegelen ratsutamise, korvpalli, laulmise ja rahvatantsuga. Õpilasesinduses läheb teine aasta, liitusin 2018. aasta sügisel eesmärgiga muuta koolielu paremaks ja lüüa kaasa erinevate ürituste korraldamises. Kõige meeldejäävaim hetk on vast 2019. aasta KG MFF. Oli tõsiselt hea näha, et koostöös saime nii imelise üritusega lõpuks hakkama. Sooviksin luua koolipere ühtsemaks, pakkuda kõigile sobivat keskkonda ja et igale õpilasele meeldiks KGs käia.

Maike

Olen Maike Kadaja 12.a klassist. Mängin võrkpalli ja tantsin rahvatantsu. Liitusin ÕEga kohe, kui selleks võimalus avanes, ehk siis 7. klassis, kui üks tolleaegne liige soovitas mul kandideerida. Enda n-ö valimiskampaania läbiviimine tundus huvitav väljakutse ning võtsin selle vastu. Põhjuseks liitumisel oli ilmselt see, et tahtsin osaleda koolielu põnevamaks muutmises ja ürituste korraldamises. Senini kõige meeldejäävamad tegevused õpilasesindusega on olnud KG MFF korraldamised, öökoosolekud, stiilipäevad, algklasside jõulupeod, Lahe Koolipäev ja neid võikski nimetama jääda, sest igasugune ettevõtmine ÕEga arendab meid endid, annab aimu oma tugevustest, nõrkustest ning huvidest ning jääb seega meelde. Koolielus peaks kindlasti elavdama ühtekuuluvustunnet, kaasama veelgi rohkem õpilasi ja laskma neil oma hääl kuuldavale tuua.

Maris

Olen Maris Sannik 8.c klassist ja mu hobideks õpilasesinduse kõrval on teater ja TORE.

Liitusin õpilasesindusega eelmise aasta alguses, sest mulle meeldib olla aktiivne ja tahtsin panustada millessegi nii olulisse. Boonuseks veel see, et mulle meeldib üritusi korraldada. Õpilasesinduses on minu jaoks siiani kindlasti kõige meeldejäävamaks olnud kümnes KG MFF, millest sai üks vahva üritus, ja tore on näha ka ürituste köögipoolt. Koolielu parandamiseks üritan ma panustada nii palju, et näha kooli peal rohkem naeratavaid nägusid.

Mathias

Olen Mathias Iilane. Hobisid väga pole, käin kooli kõrvalt tööl ja, kui aega ja raha on, nokitsen auto kallal. Liitusin siis, kui algas minu jaoks 9. klass ja aasta oli 2015. Liitusin õpilasesindusega, sest tahtsin osa võtta erinevate ürituste korraldamisest ja see meeskond, kes tollal oli, tundus nii vinge.

Kindlasti jääb pikalt meelde see, kuidas 2016 käisime ÕE liikmetega SUP-laudadega surfamas. Koolielus parandada ei oskaks midagi, sest selle 12 aastaga, mis siin koolis käidud, olen õppinud, et tuleb kohaneda sellega, mis on.

Merily

Olen Merily 8.c klassist, tegelen laulmise ja TOREga, natuke tegelen võrkpalliga ja olen ka Saaremaa valla noortevolikogus. Liitusin õpilasesindusega, sest minu jaoks tundus nii lahe, et saab oma kooli ja õpilaste heaks midagi teha. Kõige meeldejäävamad üritused hetkel on viimane KG MFF ja meie öökoosolekud.

Minu eesmärgiks on, et kõigil õpilastel oleks koolis lõbus käia ja kõik tuleksid kooli heade mõtetega.

Miia

Olen Miia Põder, 7.b klassi õpilane. Hobisid on mul väga palju, aga peamiselt tegelen ratsutamise ja fotograafiaga ning puutun igapäevaselt kokku ka muusikaga. Õpilasesindusega liitusin selle kooliaasta alguses, et muuta koolielu paremaks ka õpilaste jaoks. Kuna aasta alles algas, ei ole jõudnud paljudel üritustel veel käia, aga käisin Tuleviku Kompassil vabatahtlikuna abistamas ja samuti Suurel Teatriõhtul. Liitusin ÕEga, et muuta koolielu mugavamaks ja põnevamaks ning selleks, et koolist jääks meelde ka muu kui õppimine ja kodutööd, et jääksid meelde ka erinevad vinged üritused.

Paula

Olen Paula Nõmme 10. a klassist. Mängin korvpalli ja tegelen rahvatantsu ning koorilauluga. Liitusin õpilasesindusega 2016. aastal, et olla koolis aktiivsem ja panustada kooliellu. ÕE meeldejäävad üritused on KG MFF 2019 ja kõik õpilasesinduse ööüritused. Sooviksin, et ÕE muudaks koolielu meeldivamaks ja et kõik käiksid koolis hea meelega.

Roos Marie

Olen Roos Marie Karmel Pšenitšnaja, õpin 10.a klassis. Tegelen laulmisega, KG Cheeris tantsimisega ja olen Saaremaa valla noortevolikogu liige. Õpilasesindusega liitusin sel aastal, et anda endast maksimumi, parandades teistega koos vead, millega olen varem koolielus kokku puutunud. Seni pole ma saanud õpilasesinduse tegevustest osa võtta (v.a koosolekud), kuid olen veendunud, et meeldejäävaid ettevõtmisi tuleb rohkelt. Õpilasesinduses olles soovin, et ürituste teavitustöö ei jääks pelgalt Facebooki sündmusteks ja kuulutusteks seinal, vaid sellesse oleks aktiivselt kaasatud palju rohkem õpilasi, kes ise tunnevad huvi oma võimaluste vastu ettevõtmistele kaasa aidata.

Käti

Olen Käti Saar, õpin 9.c klassis. Minu hobid on iluvõimlemine, koorilaul ja käsitöö. Liitusin õpilasesindusega aasta tagasi, sest tahtsin muuta enda ja teiste õpilaste elu natukene huvitavamaks. Samuti sooviksin proovida ürituste korraldamist ja õppida enda ja teiste eest rohkem seisma. Ma tahan õpilasi natuke rohkem liikuma motiveerida. 

Seni kõige huvitavamad kogemused minu jaoks on olnud kaks Tuleviku Kompassi, kus olin vabatahtlik, ja Toidupanga toidukogumispäev, kus olin samuti vabatahtlik.

Sedasi tutvustasid end Kuressaare Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed.

Pikemat intervjuud kunagise väga aktiivse ja ettevõtliku õpilasesinduse liikme, 39. lennu vilistlase Ave Mägiga saad Meie KGst lugeda juba õige pea!

Maria Koppel,
huvijuht
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Kuulutused

Galerii