Vastuvõtt X klassi
Kuressaare Gümnaasium
7.3°C
tuul 3.6 m/s
uuendatud 09.30
Sisukord
Toimub
Kalenderplaan
Facebook / KG Twitter / KG Youtube / Meie KG
Solistica 2017 eKool Moodle Tervist edendav kool Koolielu Rajaleidja Innove Novaator | ERR Tagasi kooli
Huvikool Inspira
Koolist

Kuresaare Gümnaasiumi ja Saare Noorte Huvikooli huviringide ühendamise baasil alustas 2005 aasta septembrist KG Sihtasutuse juures tegevust KG Huvikool INSPIRA, mis tegutses erahuvikoolina kuni 2011 aasta augustini. Alates 2011 aasta 1. septembrist tegutseb huvikool Inspira Kuressaare Gümnaasiumi struktuuriüksuse osana.

Huvikool Inspira korraldab koolis huvitegevust ja noorsootööd.

Inspira üldeesmärgiks on õppimise ja õpilase arengu toetamine huvihariduse ja -tegevuse kaudu. Põhisuundadeks on:

  1. Igale lapsele vähemalt üks huviring
  2. Huvikool kogukonna parendaja
  3. Õpilaste:
    • silmaringi laiendamine,
    • isikliku initsiatiivi toetamine,
    • kvaliteetse vaba aja sisustamine.

Huvitegevuseks on loodud hulgaliselt võimalusi nii huviringide kui ka erinevate noorteühenduste tegevuses osalemise kaudu.

Ringitegevust kureerib Inspira juhataja ning noorsootööga tegeleb laiemalt kooli huvijuht.

Ringitegevuse võib jagada kahte suurde rühma: kooliringid ja avatud ringid.

Kooliringid on Kuressaare Gümnaasiumi õpilastele suunatud tasuta huvi- ja aineringid. Avatud ringidesse on aga oodatud osalema kõik, alates lasteaiaealistest kuni täiskasvanuteni välja ning olenemata sissekirjutusest. Avatud ringid on tasulised ning nende eest tasub lapsevanem (või kohalik omavalitsus vastava kokkuleppe olemasolul) õppemaksu.

Ringid toimuvad üldjuhul Kuressaare Gümnaasiumi ruumides, kuid kasutame ka Spordihoone ja Kesklinna Eralasteaed Naerusuu ruume.

Inspira ringidesse registreerumine toimub elektrooniliselt Kuressaare linna huviharidusregistri kodulehe kaudu: huviharidus.kuressaare.ee.

Tunnustamine

Lõpp