Osilia töökorraldus suvel 2017

Seoses koolituskeskuse Osilia töötajate korraliste puhkuste ja töölähetustega on koolituskeskus suletud:

Kiirete küsimuste puhul võib helistada telefonile 5551 1922 või 509 3105.

Heade soovidega

Margit Düüna
koolituskeskuse juhataja

KG Koolituskeskus OsiliaIn EnglishIn English

KG Koolituskeskus OSILIA on Kuressaare Gümnaasiumi struktuuriüksus, mis loodi eesmärgiga korraldada nii täiskasvanutele kui ka õpilastele Saare maakonnas täiendus- ja tasemeõpet ning vabahariduslikku õpet. Koolituskeskus asutati 1. detsembril 1996. aastal Rahvusvahelise Lions Klubi ja riikliku investeerimisprogrammi toetusel. Koolituskeskus alustas tööd Saare maakonna õpetajate täiendusõppekeskusena. Aja jooksul on tegevust laiendatud uutele sihtrühmadele ja valdkondadele. Koolituse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi välja antud koolitusload. KG Koolituskeskus Osilia on Eesti Vabaharidusliidu ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS liige.

Osilial on 50-kohaline auditoorium ja kaks õppeklassi. Vajadusel kasutatakse Kuressaare Gümnaasiumi ruume. Koolitustel saab kasutada kaasaegset audio- ja videotehnikat.

Eesmärk

Osilia soovib aidata kaasa Saare maakonna ja Kuressaare Gümnaasiumi arengule, pakkudes kvaliteetset ja konkurentsivõimelist koolitust, mille sisu sõltub konkreetsetest vajadustest.

Põhiülesanne

Osilia põhiülesandeks on korraldada täiendus- ja tasemeõpet ning vabahariduslikku õpet, sealhulgas õpetajate täiendusõpet.

Väärtused

Kvaliteet. Professionaalsus. Säästvus. Loovus. Rakendatavus. Avatus. Paindlikkus.

Tegevusvaldkonnad