Õpilasürituse stsenaarium: Põhikooli eesti keele lõpueksam ( 4. juuni 2012. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 15. mai 2012. a. kell 14.47
Üritus muudetud: 15. mai 2012. a. kell 14.50
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
1) hinnata riiklikes õppekavades määratletud õpitulemuste saavutatust eksamiainetes;
2) saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest;
3) suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi;
4) siduda järjestikuseid haridusastmeid ja -tasemeid.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • õpipädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Toimumise aeg:
k.10-13
Toimumise koht:
301; 303; 305; 306
Sihtgrupp:
9.kl õpilased
Kirjeldus:
lõpueksam
Vastutaja:
Marit Tarkin
Korraldustoimkond:
Eesti keele aineõpetajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)