Õpilasürituse stsenaarium: Kooli tervisenädal algab ( 9. aprill 2012. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Sirje Metsküll, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 3. aprill 2012. a. kell 15.03
Üritus muudetud: 3. aprill 2012. a. kell 15.10
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Ürituse eesmärk:
Tähistada maailma tervisepäeva (7.aprill). Erinevate üritustega teavitada õpilastele tervise tähtsust ja näidata võimalusi igaühele oma tervise eest hoolt kanda. Luua koolis eeldused tervisliku koolikeskkonna loomiseks.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • tervis ja ohutus
Toimumise aeg:
9.-13.aprill
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium
Sihtgrupp:
KG 1.- 12. klasside õpilased
Kirjeldus:
Tegevused ja läbiviijad:
Hoota kaugushüppevõistlus võimlas (G.Sepp)
Esmaabi viktoriin aulas (R. Välisson ja K. Salumaa)
Rave´i vahetunnid aulas (A. Meisterson ja K. Peet)
Tants koos juhendajaga (A. Oolup)
Õpetajate stressi maandamine õpetajate toas (A. Meisterson ja K. Peet)
Maitsetaimede kasvatamine ja näitus sööklas (R. Kaubi)
9. klassidele elustamiskursus (kooli meedik M. Sikk)
8. klassidele loeng „Uimastid ja noored“ ( konstaabel A.Aulik)
Temaatilised stendid 1. Ja 3. Korrusel (K. Peet ja K. Salumaa)
Parimate autasustamine aulas (S. Metsküll)


Kooli sööklas: menüü on jätkuvalt tervislik, maitsetaimede näitus.
Kooli raamatukogus: Temaatiline näitus raamatukogus
Õpetajate toas: pakub kooli söökla värskeid puuvilju, õpetajatel stressi maandavad vahetunnid

Ajakava:
(klassidevahelisse arvestusesse minevad üritused on märgitud *)

Esmaspäev, 09. Aprill

nädala jooksul 1. korrusel ja 3. korrusel temaatilised stendid
raamatukogus „Tervise“ teemaline raamatute näitus

kell 8.10 aulas 8 klassidele loeng „Uimastid ja noored“

Teisipäev, 10. aprill
kell 08.00 aulas- 1.-3. kl. klassidevaheline tervise ja
esmaabi viktori(võistkonnaskuni 4 õpilast)
kell 11.45 võimlas- 4.-6.kl. Hoota kaugushüppevõistlus (vt juhend lisa 1)
kell 12.45 võimlas- 7.-9.kl. Hoota kaugushüppevõistlus (vt juhend lisa 1 )
kell 13.45 võimlas- 10.-12 .kl. Hoota kaugushüppevõistlus (vt juhend lisa 1 )

kell 15.00 aulas- 4.- 12. kl. klassidevaheline esmaabi
viktoriin* (võistkonnas kuni 4 õpilast)
10 klassid külastavad Hanvari NNK

Kolmapäev, 11. aprill
kell 9.45 aulas – aeroobika vahetund 1.-3. kl õpilastele A. Oolupi juhendamisel
kell 10.45,11.45,12.45 Rave´i vahetunnid õpilastele aulas (õpilaseseinduse juhtimisel)
vahetunnid Õpetajate toas stressimaandamise vahendid
päeva jooksul Maitsetaimede näitus sööklas * (vt juhend lisa 2)
kell 16.00 ujulas kooli MV ujumises

Neljapäev, 12. aprill

kell 14.00 ruumis 303- Elustamiskursus 9b klassile (M.Sikk)


Reede, 13.aprill
kell 12.00 aulas- Elustamiskursus 9c klassile (M.Sikk)
kell 12.45 aulas- parimate autasustamine


Lisa 1

Tervisenädala hootakaugushüppe juhend

Eesmärk.

Selgitada parim klass oma klassirühmas hootakaugushüppes ja individuaalsed parimad hüppajad oma klassirühmas.

Aeg ja koht.

Võistlused toimuvad Kuressaare Gümnaasiumi võimlas teisipäeval, 10. aprillil vahetundidel järgmiselt:
kell 11.45 võimlas- 4.-6.kl. Hoota kaugushüppevõistlus
kell 12.45 võimlas- 7.-9.kl. Hoota kaugushüppevõistlus
kell 13.45 võimlas- 10.-12 .kl. Hoota kaugushüppevõistlus


Osavõtjad.

Osa võtavad klasside võistkonnad . Võistkonna suurus 2T+2P Igal võistlejal on kaks katset, millest läheb arvesse parim tulemus. Nelja hüppaja saavutatud tulemused liidetakse ja võidab klass, kes saab suurema tulemuse. Võrdse tulemuse korral saab parema koha see klass, kellel on absoluutarvestuses parem individuaalne tulemus, selle võrdsuse puhul järgmine jne. Arvestust peetakse paralleelide vahel.
Võistluste peakohtunik Gabriel Sepp.

Lisa 2

Maitsetaimede näituse juhend

Klassijuhatajad koos õpilastega istutavad nädal enne tervisenädalat potti maitsetaimede seemneid ja hoolitsevad nende eest klassis.

Tärganud taimed tuua 11. aprillil maitsetaimede näitusele sööklasse koos kirjeldusega (lühidalt mõne sõnaga), mille poolest antud taim tervisele kasulik on.

Tärganud taimed saab kinkida peale näitust kooli sööklale!

Kastke hoolega!

Vastutaja Raili Kaubi
Vastutaja:
Sirje Metsküll
Korraldustoimkond:
KG Tervisenõukogu koos erinevate tegevuste läbiviijatega

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)