Õpilasürituse stsenaarium: Halloween KG-s (30. oktoober 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 22. oktoober 2019. a. kell 11.17
Üritus muudetud: 22. oktoober 2019. a. kell 19.10
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Halloweeni tähistamisega õpime tundma teiste kultuuride traditsioone ja kombeid.

Halloween'iga tähistatakse paljudes maades ühtlasi hingedepäeva/-aega, kui oodatakse koju varem elanud inimeste hingesid, kelle mälestuseks süüdatakse kodudes küünlad.
Halloween on lühenenud nimetusest pühakutepäeva laupäev (All Hallows' Even, misjuures Hallow tähendab vanainglise keeles pühakut). Halloween on tänu oma pikale ajaloole kombinatsioon paljudest traditsioonidest, millest tähtsamad on vana keldi püha Samhain, pühakutepäev ja hingedepäev.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
8.50, 9.45, 10.45 tegevused aulas
11.45 parima kostüümi valimine aulas

19.00 Halloweeni pidu aulas 6.-12. klassile
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
30. oktoobril on terve koolimaja kooli oodatud kostümeeritult. Oodatud on kõik kollid,koletised, nõiad ja muud tegelased- Ole kes iganes sa tahad.

Aulas toimuvad tegevused lausa kolmel korral 8.50 , 9.45 ja 10.45

Koolimajas on liikvel ka tähelepanelikud allmaailma tegelased ,kes parimad kostüümid tuvastavad ja tunnustusedaulas laiali jagavad kell 11.45

Kell 19.00 on aulasse oodatud kõik 6.-12. klassi õpilased. Toimub halloweeni disko, kust ei puudu ka mängud.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)