Õpilasürituse stsenaarium: Ettemäng: Suur Teatriõhtu 2019 (14. november 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Lelet Aavik-Part, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 3. september 2019. a. kell 17.37
Üritus muudetud: 3. september 2019. a. kell 17.41
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Näidendite läbimäng ja kohene tagasiside, mille eesmärk on Suure Teatriõhtu tarbeks valmivate etteastete kvaliteetse valmimise maksimaalne toetamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Terve päeva vältel (graafiku alusel)
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
10.-12. klasside õpilased
Kirjeldus:
10.00-17.00 registreerimise alusel.
Igal klassil on eelmänguks broneeritud 30 minutit.
Vastutaja:
Lelet Aavik
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)