Õpilasürituse stsenaarium: Üleminekuaktused (11. juuni 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 29. mai 2019. a. kell 09.25
Üritus muudetud: 29. mai 2019. a. kell 09.25
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
7.-8. klassid ja 10.-11. klassid kell 9:00 

5.-6. klassid kell 10:00 

3.-4. klassid kell 11:00 

1.-2. klassid kell 12:00
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
-
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)