Personaliürituse stsenaarium: Koostöötund (16. aprill 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 19. märts 2019. a. kell 09.38
Üritus muudetud: 1. aprill 2019. a. kell 14.59
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
16. aprill kell 14
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
8. klasside loovtööde retsenseerimise meeskonnad (3-liikmelised rühmad koostab õppealajuhataja).
Määratud loovtööde retsenseerimine; hinnangu andmine.
Juhised ops-listi.
(0s)