Õpilasürituse stsenaarium: Sõleseppade laager (20. jaanuar 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Inge Jalakas, Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 8. november 2018. a. kell 10.53
Üritus muudetud: 3. jaanuar 2019. a. kell 10.03
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Ettevalmistus XX üldtantsupeo ülevaatusteks
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kultuuriline identiteet
  • teabekeskkond
  • tervis ja ohutus
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
19.-20.01.2019
19.01 kell 15.00-21.00
20.01 kell 15.00-19.00
Toimumise koht:
KG aula ja võimla
Sihtgrupp:
10.-12. kl
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Inge Jalakas
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)