Õpilasürituse stsenaarium: Maakondlik START turniir algajatele väitlejatele (10. november 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Marit Tarkin, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 29. oktoober 2018. a. kell 19.36
Üritus muudetud: 7. november 2018. a. kell 21.44
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Kesk- ja põhikooliväitluse hooaja avavõistlus neile, kes pole varem osalenud Eesti kesk- ja põhikoolide meistrivõistlustel või eelenvatel START-turniiridel.

Väitlus õpetab argumenteerimisoskust, kõnelemise oskust ja meeskonnatööd ja kriitlist mõtlemist.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
9.00-19.00

Ajakava:
9.00-9.15 Kogunemine ja registreerimine (III korrus, raamatukogu)
9.30 - 10.00 Avamine (auditoorium)
10.00 - 11.30 I voor (III korrus)
11.30 - 12.15 Lõuna
12.15 – 13.45 II voor
14.00 – 15.30 III voor
16.00 - 18.00 Finaal ja autasustamine
Toimumise koht:
Aula, auditoorium, KG III korrus
Sihtgrupp:
Saare maakonna 9.-12. klassi õpilased, KG 10.klassid
Kirjeldus:
Noored väitlejad väitlevad seekord teemal "Eestis peaksid erakondade valimisnimekirjad peegeldama eri ühiskonnagruppe proportsionaalselt"

Kõik osalevad väitlejad ja kohtunikud peavad end registreerima EEsti Väitlussetsi kodulehel
https://argument.ee/sundmused/start-turniirid-algajatele
Samas on saadaval ka väitlust ette valmistada aitav teemamapp. Kui osalejatel tekib küsimusi, kirjutage meiliaadresiil marit@oesel.edu.ee
Vastutaja:
Marit Tarkin
Korraldustoimkond:
KG humanitaarosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)