Õpilasürituse stsenaarium: Suur Teatriõhtu 2018: ettemäng (15. november 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Lelet Aavik-Part, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 5. september 2018. a. kell 14.08
Üritus muudetud: 14. november 2018. a. kell 18.34
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Ettemäng Suureks Teatriõhtuks.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10.00-17.00 registreerimise alusel.
Igal klassil on eelmänguks broneeritud 30 minutit.
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
10.-12. klassid
Kirjeldus:
Osalemine graafiku alusel, registreerimine läbi emakeeleõpetajate.

KELLAAEG KLASS
10.00–10.30 10.b
10.30–11.00 12.a
11.00–11.30 12.c
11.30–12.00 11.a

12.00–12.30 Lõuna

12.30–13.00 11.b
13.00–13.30 10.c
13.30–14.00 12.b
14.00–14.30 10.a
14.30–15.00 11.c


Iga klass saab ettemänguks aega 30 minutit.
Ettemängu läbiviijad on sel aastal näitleja ja Inspira näiteringi juhendaja Tanel Ting ja meie kooli vilistlane, teatrisõber Kaisa Tooming.
Vastutaja:
Lelet Aavik
Korraldustoimkond:
Lelet Aavik, Marit Tarkin, Merle Rekaya, Malle Tustit, Jaana Puksa.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)