Õpilasürituse stsenaarium: Vabariigi aastapäeva ball (21. veebruar 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Madli-Maria Naulainen, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog
Üritus sisestatud: 3. september 2018. a. kell 15.26
Üritus muudetud: 31. jaanuar 2019. a. kell 15.28
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Balliga tähistab gümnaasium pidulikult vabariigi aastapäeva sünnipäeva.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud ball
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
Gümnaasium
Kirjeldus:
Ball algab kell 18:30 ja lõppeb kell 22:30
Balli korraldavad ja viivad läbi KG 10. klasside õpilased
Vastutaja:
Madli-Maria Naulainen
Korraldustoimkond:
10. klassid

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)