Personaliürituse stsenaarium: Põhikooli õppetulemuste aruanded klassijuhatajalt ( 7. juuni 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 11. mai 2021. a. kell 13.44
Üritus muudetud: 1. juuni 2021. a. kell 13.54
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
7. juunil kella 16'ks
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
Muutunud õpikäsitluse rakendamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Klassijuhataja esitab õppealajuhatajale aruande 1.-9. klassi lõpetamise kohta kella 16'ks:
4.1. Tabeli vormi õpilased NIMELISELT, kes lõpetavad aasta kiituskirjaga "Kiituskiri" ja samasse vormi ka kiituskaardiga "Kiituskaart" lõpetajad".
Vorm saadetud ops-listi.

4.2 Täidab õppenõukogu kokkuvõtteks statistilise vormi
Vorm saadetud ops-listi.
(0s)