Õpilasürituse stsenaarium: Keskaja päevalaager 8. klassidele lossis ( 2. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anni Haandi, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Üritus sisestatud: 29. oktoober 2020. a. kell 08.26
Üritus muudetud: 29. oktoober 2020. a. kell 08.26
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10:00-14:00 Kuressaare lossis
Toimumise koht:
Saaremaa muuseum
Sihtgrupp:
8. klassi õpilased
Kirjeldus:
10:00 - 10:45 töötuba (Keskaja teemaline meisterdamine)
11:00 - 11:45 töötuba (ürtide töötuba)
11:45 - 12:15 lõunapaus koolist kaasa võetud toidupakkidega
12:15 . 13:00 töötuba (keskaja tants)
13:15 - 14:00 töötuba (detektoristi töötuba)
Vastutaja:
Anni Haandi
Korraldustoimkond:
Anni Haandi, Grete Pihl, Kersti Kirs, Virge Lember, Kaja Puck, Kristin Lauri, Andra Allmägi, Marvi Mäeots, Juhan Kolk

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)