Õpilasürituse stsenaarium: KG Pentatlon (30. september 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Inge Jalakas, Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 14. september 2020. a. kell 13.59
Üritus muudetud: 21. september 2020. a. kell 16.49
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Kasvatada meeskonnatöö oskusi mitmekülgse spordivõistlusega.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
13.00-17.00
Toimumise koht:
KG staadion, tervisepark, ujula, võimla.
Sihtgrupp:
1.-12. kl
Kirjeldus:
Pentatlon on klassidevaheline võistkondlik teatevõistlus.

Osalejad: klassil tuleb välja panna 10 õpilast, igale alale 2 võistlejat (1 poiss ja 1 tüdruk). Sama kehtib mitte õpilastest koosneva võistkonna kohta.

Võistlusalad
Pentatlonis võisteldakse viiel spordialal:

* ujumine;
* jalgrattakross/tõukerattasõit (4.-12. kl Tervisepargis, start stardikaare
alt; 1.–3. kl staadioni äärsel asfaltrajal;
* maastikujooks/staadionijooks (4.-12. kl Tervisepargis, start
stardikaare alt; 1.-3. kl staadionil)
* sporditeemaline mälumäng (1.-5. kl klassis 108, 6.-12. kl klassis 305)
* korvpalli vabavisked/tennispalli täpsusvisked (võimlas)

Võistluse ajakava, vanusegrupid ja distantsid:
1. klass
13:00 ujumine 25 m + mälumäng + täpsusvisked
13:00 tõukerattaga 260 m + jooks 325 m
2.–3. klass
13:30 ujumine 25 m + mälumäng + täpsusvisked
13:30 tõukerattaga 260 m + jooks 325 m
4.–5. klass
14:00 ujumine 50 m + mälumäng + vabavisked
14:30 rattakross 2 km + jooks 1000 m
6.–7. klass
15:00 ujumine 100 m + mälumäng + vabavisked
15:30 rattakross 2 km +jooks 1000 m
8.–9. klass
15:30 ujumine 100 m + mälumäng + vabavisked
16:00 rattakross 2 km + jooks 1000 m
10.–12. klass
16:00 ujumine 100 m + mälumäng + vabavisked
16:30 rattakross 2 km + jooks 1000 m

NB! * KÕIKIDE ALADE JUURES TULEB KOHAL OLLA VÄHEMALT
10 min ENNE STARDI ALGUST!!!
* KLASSIDEL ON KEELATUD ASENDADA TÜDRUKVÕISTLEJA
POISSVÕISTLEJAGA!

Varustus
Igal võistlejal peab olema nii rinnal kui seljal klassi disainerite poolt disainitud oma klassi number ja täht (v.a ujujatel).
Võistlejad vastutavad ise võistluseks valitud õige sportliku riietuse ja käitumise eest rajal ausa võistlemise põhimõttel ning jälgivad liiklusohutust maantee ületamisel.
Võistlejatel on võimalik kasutada riietumiseks kooli võimla ja ujula garderoobe.
Võisteldakse oma jalgrattaga või tõukerattaga, kiiver on kohustuslik – ilma kiivrita starti ei lubata!

Võistlustulemuste arvestamine
Ujumises, rattasõidus ja jooksmises arvestatakse soorituse kiirust. Mälumänguks on aega 10 min. Ujumine, vaba-/täpsusvisked ja mälumäng algavad ühel ajal – ujujatel ujulas ning vaba-/täpsusviskajatel ja mälumänguritel võimlas. Ilusa ilma korral toimub täpsusvise staadionil.
Mälumängus valesti vastatud küsimus annab annab juurde 10 lisasekundit, mis liidetakse ujumisvõistkonna ajale.
Korvpalli vabavisete ja tennispalliga täpsusvisete tulemusel saavutatud punktide alusel reastatakse klasside võistkonnad paremusjärjestusse: I koht = – 10 sek, II koht = – 8 sek, III koht = – 7 sek, jne. Ning vastav arv sekundeid lahutatakse ujumise ja mälumängu tulemusest.
Vabavisetel annab iga tabatud korv ning tennispalliga iga tabamus korvpalli laua pihta ühe miinus sekundi, mis lahutatakse ujumise ja mälumängu tulemusest. 1.-3. kl viskab tennispalliga vastu korvilauda: 1. kl kaugus T - 5 m, P – 6 m; 2. kl kaugus T – 6 m, P – 7 m; 3. kl kaugus T – 7 m,
P – 8 m. Igal võistlejal 5 viset. 4.-5. kl viskab küljekorvi nr 5 korvpalliga sinise joone tagant, korvi kõrgus 2,65 m. 6.-7. kl viskab nr 5 korvpalliga vabaviske joone tagant, korvi kõrgus 3,05 m. 8.-12. kl viskavad tüdrukud nr 6 korvpalliga ja poisid nr 7 korvpalliga vabaviske joone tagant. Igal võistlejal 5 viset.
Rattadistantsile starditakse Gunderseni meetodi alusel (v.a 1.–3. klass), st starditakse ujumises saadud aegade paremuse järgi. Rattakrossi teade antakse edasi jooksjale, kes lõpetab võistluse.

Autasustamine
Iga vanusegrupi kolme parimat võistkonda autasustatakse medali ja diplomiga järgmisel päeval võimlas: 1.-5. kl kell 9.45 ja 6.-12. kl kell 10.45.

Registreerimine
Registreerimine võistlusele lõpeb 25. septembril. Klassi võistkonnaliikmete nimed koos aladega tuleb edastada oma kehalise kasvatuse õpetajale või QR-koodi all olevale lingile või kasuta seda linki siin: https://forms.gle/HnSBjC6tGQWhnudbA
Vastutaja:
Inge Jalakas
Korraldustoimkond:
Spordiosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)