Personaliürituse stsenaarium: KG LKK ( 2. september 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Juhan Kolk, ujula juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 28. august 2020. a. kell 09.33
Üritus muudetud: 28. august 2020. a. kell 09.33
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
15:00
Ruum 237
Vastutaja:
Juhan Kolk
Sisehindamise valdkonnad:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Kuressaare Gümnaasium
Liikuma Kutsuv Kool

meeskonna koosolek:
1. 25.08 toiminud ideeseminari refleksioon, ideed, mõtted, plaanid
2. KENA analüüs (TÜ liikumislabor)
3. aktiivne koolitee tegevuskava
4. teadvustustöö "LKK"
(0,01s)