Õpilasürituse stsenaarium: Kooliaasta avaaktus ( 1. september 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maria Koppel, huvijuht
Üritus sisestatud: 25. august 2020. a. kell 09.26
Üritus muudetud: 25. august 2020. a. kell 11.09
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Traditsiooniline kooliaasta avaaktus
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
9.00
Toimumise koht:
Staadion
Sihtgrupp:
2.-11.klass
Kirjeldus:
2. – 11. klassid on üles rivistatud plaani järgi
(plaani on võimalik näha õpetajatel õpetajate toas ja õpilastel 1.septembril kooli uksel)
Aktuse avamine
Koolilaul
Kooliaasta tervitus
Õppealajuhatajate sõnavõtt

klassijuhatajatunnid pärast aktust
2.a 108
2.b 203
2.c 107

3.a 106
3.b 205
3.c 206


4.a 309
4.b 208
4.c 409


5.a 306
5.b 103
5.c 403
5.d 310

6.a 307
6.b 303
6.c 200A või 001
6.d 308

7.a 407 enne aktust
7.b 409 enne aktust
7.c 404
7.d 408

8.a 305
8.b 105
8.c 305 enne aktust
8.d 406

9.a 301
9.b 227
9.c 215

10.a 401
10.b 101
10.c 225

11.a 407
11.b 405
11.c 305
Vastutaja:
Maria Koppel
Korraldustoimkond:
huvijuhid
muusikaosakond
humanitaarosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)