Õpilasürituse stsenaarium: Mini Megaaju (13. veebruar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Virge Lember, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 29. jaanuar 2020. a. kell 13.58
Üritus muudetud: 12. veebruar 2020. a. kell 16.18
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
kl 10.00
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
I kooliaste
Kirjeldus:
Igast klassist osaleb 1-2 võistkonda, milles on neli õpilast. Hooaja jooksul on võistkondade õpilased samad ja õpilase haigestumisel leitakse asendaja samast klassist.

Teemad: oktoober - sügis, detsember - jõulud, veebruar - Eesti, aprill - kevad.
Vastutaja:
Virge Lember
Korraldustoimkond:
Virge Lember, Madli-Maria Naulainen, Kristin Lauri, Sirje Mehik, Ruth Rist, Raina Rääp, Kristel Paju, Liivi Erlenbach, Ruth Jasmin, Grete Pihl, Reet Lasn, Kersti Kirs, Ülle Jasmin.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)