Õpilasürituse stsenaarium: Tütarlastekoori Vocaliisa kontsertreis Soome Tamperesse. ( 1. aprill 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Helle Rand, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 21. jaanuar 2020. a. kell 09.32
Üritus muudetud: 21. jaanuar 2020. a. kell 09.32
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tütarlastekoor sõidab külla sõpruskoorile, keda eelmisel aastal võtsime vastu Kuressaare Gümnaasiumis. Tahame anda Tamperes vähemalt kaks 40 minutilist kontserti.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
1.-4.04.2020
Toimumise koht:
-
Sihtgrupp:
5.-9.klassi tütarlastekoori Vocaliisa lauljad ja Tartu Raatuse kooli lastekoor Rõõm.
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Helle Rand
Korraldustoimkond:
Lapsevanem Merej Lõbus, õp. Anita Kangur, õp Mai Rand

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)