Õpilasürituse stsenaarium: Jõulunädala tegemised (16. detsember 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 12. detsember 2019. a. kell 09.24
Üritus muudetud: 12. detsember 2019. a. kell 09.24
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Eesmärk
Aidata kaasa:
* õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes
suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides;
* õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes;
* õpilastel teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste
omandamisele ja arendamisele.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
16.-20. detsember vatsavalt allpool toodud kirjeldusele
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium
Sihtgrupp:
1.-12. klass, õpetajad, lapsevanemad
Kirjeldus:
Esmaspäev, 16. detsember on jõulukampsuni kandmise päev!
Kell 9.45 muinasjutuvahetund aulas.
Kell 12.00 jõululaat 1.–3. klassidele. Laadaplatsid asuvad koduklasside ees.
Kell 13.30 võimlas Kendama võistlus 1.–3. klassidele. Pane nimi kirja siin!

Teisipäev, 17. detsember on päkapikumütsi kandmise päev!
Kell 12.00 jõululaat 4.–6. klassidele aulas.
Kell 13.30 võimlas Kendama võistlus 4.–7. klassidele. Pane nimi kirja siin!
Kell 16.50 4.–6. klasside jõulupidu.

Kolmapäev, 18. detsember on jõuluvärvides riiete kandmise päev!
Vahetundides laulame jõululaulule!
Kell 10.00–14.00 müüvad majandussuuna õpilased vahetundide ajal Talveaias kaupu.
Kell 19.00 7.–9. klasside jõulupidu.

Neljapäev, 19. detsember on võimlemise päev!
Kell 12.00 algab võimlemisvõistlus!
Kell 20.00 KG Visioon.

Reedel, 20. detsembril toimub heategevusturg!
Heategevusturg kogub raha Saaremaa vähiühingule. Ootame, et tooted turule tuleksid KG töötajatelt. Meie seas on tohutult andekaid inimesi, kelle valmistatud asjad võiksid kellelegi teisele suurt rõõmu teha. Oleme juba varem näinud, et ka kokkamises olete te imelised! Tulge ja näitame koos, milleks võimelised oleme!

Soovijad, pange ennast kirja õpetajate toas! Tooteid müüvad õpilased, niisiis ei pea sa muud tegema kui oma panuse kohale tooma. Tee head ja saa head vastu!

1.–9. klassidele toimuvad tunniplaanijärgselt 1.–4. tund.

Kell 9.00 1.–3. klasside jõulukontsert aulas.
Kell 10.00 4.–6. klasside jõulukontsert aulas.
Kell 11.00 7.–9. klasside jõulukontsert aulas.

10.–12. klassidel on reede e-õppepäev.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)