Õpilasürituse stsenaarium: Suur Teatriõhtu 2019 (21. november 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Lelet Aavik-Part, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 3. september 2019. a. kell 17.33
Üritus muudetud: 18. november 2019. a. kell 12.35
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Läbi praktilise teatritegevuse anda õpilastele võimalus eneseavastamiseks – oma isiksuse mõistmiseks ja mitmekülgseks arendamiseks. Samuti arendada loovust, fantaasiat, esinemisjulgust, suhtlemisoskust, kujundada analüüsivõimet ja koostöövalmidust ning äratada huvi teatri kui kunstiliigi vastu.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Algusega 18.00 Kuressaare Gümnaasiumi aulas
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
10.-12. klassid
Kirjeldus:
Ökosüsteemi loomulik taastumisvõime on ületarbimise tagajärjel kurnatud. Elame asjade ajastul, kus enne ostame uue, kui vana parandada üritame. Poodlemine on uue aja sõltuvus, plastmeres suplemine saanud paratamatuseks. Kuid selles asjade virvarris on meil siiski armsaks ja kalliks saanud esemeid, mida hoiame sukasääres või klaaskuuli sees, mis peidavad endas erinevat saatust, mälestusi ja põnevaid lugusid. Mis teeb asjast asja ja mis pole asi ega midagi, selle üle kutsub teatriõhtu lavaleastujaid kaasa mõtlema, lugusid vestma ja vaatajatega enda mõtteid jagama. Asi ei pea tingimata olema käega katsutav. Elus on palju asju, mis on olulised ja veel rohkem, mis on ebaolulised. Truppidel on võimalus mõelda, millest just teie rääkida tahate.

Ürituse kava:

18.00 algus
10.c “Algus on lõpus”
12.a “Kommünikee”
10.a “Paralleel”
12.b “Journey”
11.b “Sinule”

VAHEAEG 20 minutit

11.a “Mälestused”
10.b “Jussi õhtupoolik”
11.c “Sõrmuste isand 2”
12.c “Paneel”

VAHEAEGA 45 minutit( Avatud teatrikohvik. Muusika!)

Juhend: https://www.oesel.ee/meiekg/index.php?s=4674
Vastutaja:
Lelet Aavik-Part
Korraldustoimkond:
Lelet Aavik
Marit Tarkin
kooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad
Kuressaare Gümnaasiumi gümnasistid

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)