Õpilasürituse stsenaarium: Tervisespordipäev (19. september 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Ülle Räim, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 29. august 2019. a. kell 10.44
Üritus muudetud: 9. september 2019. a. kell 21.06
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Ennastjuhtiva inimese kujunemine, kellel on liikumise suhtes positiivne hoiak, oskused iseseisvalt liikumisharrastusega tegeleda ja kes mõistab vastutust enda tervise hoidmisel.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 9:15 kogunemine kooli sisehoovis
9:30 rongkäik
10-11:30 tegevused lossihoovis
Toimumise koht:
Saaremaa valla spordibaasid
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
9:15 kogunemine kooli sisehoovis
9:30 rongäik
10- 11:00 tegevused lossihoovis
11:15 suundumine valitud spordiala harrastamise juurde
Vastutaja:
Ülle Räim
Korraldustoimkond:
Spordiosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)