Õpilasürituse stsenaarium: Kooliaasta avaaktused ( 2. september 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 13. august 2019. a. kell 12.37
Üritus muudetud: 13. august 2019. a. kell 12.37
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 10.00 2.-11. klassi aktus
Kell 12.00 1. klassi ja 12. klassi aktus
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
2.-10. klassi aktus toimub kell 10.00 koolimaja ees. Klassijuhataja tunnid toimuvad peale aktust (või enne, kui klassijuhataja on klassiga nii kokku leppinud)

1. ja 12. klassi aktus toimub aulas kell 12.00. 1. ja 12. klass koguneb enne aktust ( 11.45) . Kogunemise kohta jagab vastava info klassijuhatajad.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)