Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 28. oktoober 2016. a. kell 13.03
Muudetud: 31. oktoober 2016. a. kell 18.52

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

31.okt- 4.nov
Ajalooliste jutukeste kirjutamine muinasajast ( hinne ajaloo päevikusse).

7.-11.nov
Muinaseestlaste kodud. Õ lk 39 Leib - muinaseestlaste põhitoit tv lk 38

14.-18.nov
Muistne vabadusvõitlus. Lembitu. Madisepäeva lahing. Tv lk 43-44 Ristiusu vastuvõtmine Saaremaal. Muinasasukohad Saaremaal ( Asva, Muhu linnus, Valjala maalinn) ( tööleht)

21.-25.nov
Muuseumikülastus. Muinaseesti leiud Saaremaal.

28.nov- 2.dets
Maasi ordulinnus, Kuressaare piiskopilinnus, Pöide kirik

5.-9.dets
Kuressaare kesklinn. Ajaloolised hooned Kuressaares.(grupitööd)

12.-16.dets
Grupitööde esitlused - ekskursioon linnas

19.-22.dets
projektipäev

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo)
oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamisväärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne õppeaasta lõpul "arvestatud" A/ "mittearvestatud" MA ( individuaalsete rühmatööde tegemine, osalemine õppeprotsessis). Koduloo hinded kantakse e-koolis ajaloo päevikusse (vt märkust tunnikavas)
Konsultatsioon teisipäeviti kell kell 14.00-14.45 ruumis 200a.