Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 16. september 2015. a. kell 07.38
Muudetud: 28. september 2015. a. kell 06.51

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

õpime huvi tundama mineviku vastu
saame teadmisi oma kodukoha,kodumaa ja Euroopa ajaloost uusajal
õpime edastama ajaloo-alast informatsiooni suuliselt ja kirjalikult
õpime eristama ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest
asetame oma ajalooteadmised kronoloogilisse raami

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 1.Sissejuhatus kursusesse.Ainekaardi tutvustus.
2.Euroopa uusaja algul.
II NÄDAL 1.Seisuslik ühiskond ja aadel.
2.Talupojad ja põllumajandus.
III NÄDAL 1.Linnad ja linlased.
2.Religioon ja kirik.
IV NÄDAL 1.Teadusrevolutsioon.
2.Kunst varauusajal.
V NÄDAL 1.Kaubandus ja tööstus.
2.Sõjandus.
VI NÄDAL 1.Varauusaegne riik.Versailles ja Louis XIV õukond.
2.Inglise revolutsioonid.
VII NÄDAL 1.Sõda ja rahu Euroopas.
2.Kolmekümneaastane sõda. Veertandi lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

omandame ajaloo perioodide kronoloogilise raamistiku
õpime meeskonnas töötama
oskame iseloomustada tähtsamaid toimunud muutusi varauusajal
õpime tundma ajalookaarti
õpime põhjendama oma seisukohti

Hindamine üles

Hindamine toimub igas tunnis . Hindamisele läheb nii kodutöö kui ka tunnitöö. Kõik hinded on võrdse osakaaluga. Konsultatsioonid toimuvad kolmapäeviti peale 8.tundi. Järelvastamine toimub ainult pikema puudumise (4 tundi) puhul.
Kontrolltöösid I veerandil ei toimu.