Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 16. märts 2015. a. kell 07.43
Muudetud: 21. märts 2016. a. kell 06.46

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

-

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 1.Ainekaardi tutvustus. Kultuur. §13
2.Vene impeerium 19.sajandil. §14
II NÄDAL 1.Talurahva vabastamine. §15
2.Rahvuslik ärkamine Eestis. §16
III NÄDAL 1.Seltsiliikumine ja rahvusliku kultuuri sünd. §17
2.Venestamine. §18
IV NÄDAL 1.Muutused eestlaste elu-olus. §19
2.KONTROLLTÖÖ NR.4-1 (§15-19)
V NÄDAL 1.1905.a. revolutsioon. §20
2.Euroopa liigub sõtta. §21
VI NÄDAL 1.Esimene maailmasõda. §22
2.Esimese maailmasõja tagajärjed. §23
VII NÄDAL 1.KONTROLLTÖÖ NR.4-2 (§21-23)
2.Eesti iseseisvumine. §24
VIII NÄDAL 1.IV osa kokkuvõte.
2.KONTROLLTÖÖ NR.4-3 Eesti iseseisvumisest.
IX NÄDAL 1.Üldine kordamine.
2.Üldine kordamine.
X NÄDAL 1.Muuseumitund.
2.Kursuse lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

-