Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 12a, 12b, 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 21. august 2014. a. kell 10.47
Muudetud: 2. september 2014. a. kell 11.32

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpetame, et õpilane:
-suhtestaks ennast kodukoha, isamaa, Euroopa ja maailmaga
-oskab tõlgendada,hinnata, talletada ja edastada ajaloolist infot
-mõistab ja hindab kaasaja sündmusi maailmas ajaloolises taustsüsteemis
-mõistab tänapäeva Eesti ühiskonna probleeme, tunneb end vastutavana nende lahendamise eest
-oskab hinnata ajaloolisi sündmusi ja protsesse
-oskab leida tõendusmaterjali ajalooallikatest ja hinnata allikaid

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 01.-05.09.
1. tund Sissejuhatus lähiajaloo kursusesse
2. tund §4 Kultur ja eluolu 20.saj. algul

II nädal 08.-12.09.
1. tund §1 Imperialismiajastu ühiskond Rahvusvahelised suhted 20.saj. algul; §2 Rahvusvahelised suhted 20.saj. algul.
2. tund §3 Soome ja Baltimaad vene impeeriumi koosseisus
3. tund Tervisepäev

III nädal 15.-19.09.
1. tund §5 Esimese Maailmasõja põhjused ja algus
2. tund §6 Sõjategevus 1915-1917
3. tund §7 Eluolu suure sõja ajal

IV nädal 22.-26.09.
1. tund §8 Venemaa kokkuvarisemine
2. tund §9 Sõja lõpp läänes. Versailles' rahu
3. Kordav- üldistav tund- Esimene maailmasõda

V nädal 29.09.-03.10.
1. tund Kontrolltöö §1-9
2. tund §10 Kodusõda Venemaal. Soome ja Balti riikide iseseisvumine
3. tund §11 Maailm Esimese maailmasõja järel

VI nädal 06.-10.10.
1. tund §12 Demokraatlikud riigid kahe maailmasõja vahel- (USA)
2. tund §12 Demokraatlikud riigid kahe maailmasõja vahel- Inglismaa, Prantsusmaa
3. tund §13 Diktatuurid Lääne- Euroopas. Itaalia

VII nädal 13.-17.10.
1. tund §13 Diktatuurid Lääne Euroopas. Saksamaa
2. tund §14 Kommunistlik diktatuur Venemaal
3. tund §15 Läänemere maad

VI nädal 20.-24.10.
1. tund §16 Aasia, Aafrika, Ladina- Ameerika
2. tund §17 Eluolu ja kultuur
3. tund §12-17 esitlused: teemad: a)Ühe demokraatliku või diktatuuririigirigi areng kahe maailmasõja vahel
b)Ühe kultuurivaldkonna areng kahe maailmasõja vahel

IX NÄDAL 03.-07.11.
1. tund §12-17 esitlused
2. tund §18 Sammhaaval uue sõjani
3. tund §19 Teise Maailmasõja algus 1939-1941

X nädal 10.-14.11.
1.tund §20 Balti riikide okupeerimine 1939-40. Soome Talvesõda
2. tund §21 Sõjasündmused 1941-1942
3. tund §21 Sõjasündmused 1943-1944

XI nädal 17.-21.11.
1. tund §22 Maailm sõjas
2. tund §23 Teise maailmasõja lõpp ja tagajärjed
3. tund §18-23 ARUTLUSE KIRJUTAMINE tunnis (teemad tunni algul)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:
-rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadata maailma nende silmade läbi
-analüüsida ajaloo probleeme
-allikaid leida, selekteerida, refereerida, analüüsida ja hinnata
-analüüsida massimeedia informatsiooni
-esitleda info läbitöötamise tulemusi suuliselt, visuaalselt, kirjalikult
-koostada teese, ja uurimusi, kirjutada arutlusi ja töötada kaardiga

Mõistab ja teab:
-ajalooliste ajastute põhisisu ja vaimulaadi
-maailma olulisi kultuurisaavutusi ja kultuuri järjepidevust
-Eesti ajalugu ja selle seoseid maailma ajalooga
-ühiskonnas toimuvaid muutusi ja arengu järjepidevust
-kaasaja globaalprobleemide olemust

Hindamine üles

1.Perioodi jooksul toimub kolm arvestuslikku tööd
2.Tundides hinnatakse tunnitöös osalemist ja koduste ülesannete täitmist
Kolm tunnihinnet võrduvad ühe arvestusliku hindega.
3. Arvestuslikud hinded on kohustuslikud ja puudutud või ebaõnnestunud töö tuleb sooritada kokkulepitud ajal 10 päeva jooksul peale tööde tagastamist.
4.Konsultatsioon teisipäeval kell 14.45-15.30 klassis 409, Järelvastamine kokkulepitud ajal.