Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 17. jaanuar 2020. a. kell 15.07
Muudetud: 17. jaanuar 2020. a. kell 15.27

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II poolaasta
I nädal
20.01.-24.01.2020
1. tund
L.17 Grundformen. Regelm. Verben.
2. tund
Regelmässige Verben. Präteritum
II nädal
27.01-31.01.2020
1. tund
L.17 A Gibt es hier eine Bank? Regelm. Verben.
2. tund
L.17 B Ich suche die Post. Regelm. Verben.
III nädal
3.02-7.02.2020
1. tund
L.17 Öffnungszeiten. Regelm. Verben. Test.
2. tund
L.17 C Es ist schon ziemlich dringend. Unregelm. Verben. Perfekt.
IV nädal
10.02.-14.02.2020
1. tund
L.17 Wo ist eine Bushaltestelle? Unregelm. Verben.
2. tund
Unregelm. Verben (Test)
V nädal
17.02-21.02.2020
1. tund
L.17 Zum Bahnhof oder zum Flughafen? Unregelm. Verben.
2. tund
Übungen mit Prät. und Perfekt.
VI nädal
2.03-6.03.2020
1. tund
Den Weg erklären. Unregelm. Verben (Test)
2. tund
Den Weg erklären.
VII nädal
9.03.-13.03.2020
1. tund
Den Weg in Kuressaare erklären.
2. tund
L.18 Meine Handtasche ist weg.
VIII nädal
16.03.-21.03.2020
1. tund
L.18 Infinitiv mit oder ohne "zu"
2. tund
L.18 Hilfe! Unser Fernseher brennt.
IX nädal
23.03-79.03.2020
1. tund
L.18 Der Imperativ. übungen.
2. tund
Ein Unfall auf der Autobahn
X nädal
30.03.-3.04.2020
1. tund
L.18 Ich fühle mich nicht wohl.
2. tund
Verben mit Dat. Übungen
XI nädal
6.04.-10.04.2020
1. tund
L.19 Wo liegt Estland? lesen, übers.
2. tund
Nation, Sprache, Land. Übungen
XII nädal
13.04.-17.04.2020
1. tund
Komparationsstufen. Übungen.
2. tund
Über Estland erzählen. Wiederholung .(L.19)

Ferien 20.04-26.04

XIII nädal
27.04.-1.05.2020
1. tund
Test (L.19)
2. tund
Über Kontrollarbeiten. Deutschland.
XIV nädal
4.05.-8.05.2020
1. tund
L.20 Wo spricht man Deutsch?
2. tund
Deutschsprachige Länder. Übungen
XV nädal
11.05.-57.05.2020
1. tund
Länder in Dativ und Akkusativ. Übungen
2. tund
Jahr, Datum, Wochentag ... (Frage-wann?)
XVI nädal
18.05.-22,05.2020
1. tund
Wiederholung zur KA L.20
2. tund
Test L.20
XVII nädal
25.05.-29.05.2020
1. tund
Über Kontrollarbeiten
2. tund
Der Sommer ist da.
XVIII nädal
1.06-5.06.2020
1. tund
Wiederholung
2. tund
Nachholearbeiten

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. moodustada käskivat kõneviisi
2. kasutada reeglipäraste verbide liht-ja täisminevikku, osata põhivorme
3. kasutada ebareeglipäraste verbide lihtminevikku ja täisminevikku, osata põhivorme
4. osata küsida teed ja juhatada teed
5. rääkida haigusega seotud probleemidest, küsida tervise kohta
6. rääkida Eestist kasutades õpitud sõnavara
7. rääkida saksa keelt kõnelevatest maadest
8. Kuupäeva, aasta, nädalapäeva, päevaosa kasutamine

Hindamine üles

Hinne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
50-69 % õige "3"
49-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha. Kõik tööd peavad olema tehtud vähemalt rahuldavale hindele. Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Vajalik eelnev registreerimine.