Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9 indiv õpe prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Piret Tenno

HEV-koordinaator

Kontakt: piret.tenno@oesel.edu.ee

Loodud: 24. oktoober 2019. a. kell 08.52
Muudetud: 16. märts 2020. a. kell 12.54

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Suurbritannia ja Prantsusmaa 1920.-1930.aastail. Lk 42-45
Diktatuurid Euroopas. Lk 46-49
Fašistlik Itaalia. Lk 50-53
Natsionaalsotsialistlik Saksamaa. Lk 54-57
Kommunistlik Venemaa. Lk 58-61
Eesti vabadussõda. Lk 62-65
Demokraatlik Eesti. Lk 66-69
Autoritaarne Eesti. Lk 70-73
Eesti kultuurielu. Lk 74-77

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

Õppetöö toimub individuaalselt üks-ühele eraldi ruumis. Hindamine toimub õppetöö käigus õpilase seisundit ja võimeid arvestades.
Hinnatakse õpilase oskust orienteeruda materjalis teemakohastele küsimustele vastates kirjalikus vormis.