Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Lelet Aavik-Part

klassiõpetaja

Kontakt: lelet.aavik@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 17.57
Muudetud: 23. jaanuar 2019. a. kell 22.06

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Kodulugu õpime, et äratada huvi oma kodukoha ja kodumaa vastu ning õppida seda austama ja väärtustama. Kodulugu tutvustab kohalikke traditsioone, kombeid, kultuuri- ja loodusväärtusi, aidates seeläbi ennast määratleda. Rõhku paneme Saaremaa ja Kuressaare tundmaõppimisele ja vaatleme selle eripärasid ja väärtusi. Koduloo kaudu muudame ajaloo õppimise õpilase jaoks isiklikuks ning suuname õpilast uurima oma perekonna ajalugu.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.-25.01
Vana hea Rootsi aeg õ lk 62-65,tv lk 63-67
Talupoja elutöö õ lk 66-69,tv lk 68-71;Talupoja aeg õ.lk. 70 - 73, tv lk. 72 - 75
28.01.-01.02
Lähme mõisnikule külla õ.lk. 74 - 77, tv lk. 76 - 78
04. - 08.02
Kordamine kontrolltööks õ.lk. 70 - 85
11. - 15.02
Kontrolltöö . Priius, kallis anne õ.lk. 78 - 81, tv lk. 79 - 82
18. - 22.02
Eestlane astub ülikooli õ.lk. 82 - 85, tv lk. 83 - 86
VAHEAEG
04. - 08.03
Aeg ärgata õ.lk. 86 - 89, tv lk. 87 - 90
18. - 22.03
Eesti Vabariigi esimene tulemine õ.lk. 90 - 93, tv lk. 91 - 94
25. - 29.03
Kahekordne vabadussõda õ.lk. 94 - 97, tv lk. 95 - 97
01. - 05.04
Kordamine õ.lk. 86 - 101
08. - 12.04
Kontrolltöö Eesti aeg ja Eesti asjad õ.lk. 98 - 101, tv lk. 98 - 103
15. - 18.04
Jälle võõõra võimu alla õ.lk. 102 - 105, tv lk. 104 - 106
VAHEAEG
29.04. - 04.05
Eesti rahva kannatuste aastad õ.lk. 106 - 109, tv lk. 108 - 111
06. - 10.05
Nõukogude aeg. õ.lk. 110 - 113 , tv lk. 112 - 114
13. - 17.05
Pääsemine õ.lk. 114 - 117, tv lk. 115 - 117
20. - 24.05
Kordamine
27.05 - 01.06
5. klasside loov/duslaager Pärnumaal, Jõulumäel

04. - 08.06
Praktikapäevad.
Hinne pannakse välja 3. juunil.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased:
- tunnevad olulisemaid teemakohaseid mõisteid ja daatumeid
- teavad, mis muutusi tõi talurahva jaoks kaasa pärisorjusest vabastamine
- teavad, kust leiti vahendeid talude päriseksostmiseks
- teavad olulisemaid ärkamisaja tegelasi ja annavad hinnangu nende panusele Eesti kultuurile
- teavad millal ja miks toimus Vabadussõda ja kirjeldavad selle käiku
- analüüsivad Vabadussõja tähtust
- kirjeldavad eestlaste kannatusi teises maailmasõjas ja uurivad selle kohta oma perekonna ajalugu.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat hindamist. Koduloos saavad õpilased kokkuvõtva hinnangu I ja II poolaasta lõpus - arvestatud/mittearvestatud (A/MA). Hinnangu "arvestatud" saamiseks peavad õpilasel olema sooritatud kõik nõutavad tööd.
Kodulugu peamiselt ajalugu toetav aine ning eraldi hindelisi töid koduloos ei toimu.
5. klassis toimuvad tunnid maksimaalselt lõimituna ajalooõpetusega.