Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 11. jaanuar 2019. a. kell 07.17
Muudetud: 6. veebruar 2019. a. kell 13.30

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kõikide teemade puhul kasiutame mänge lehelt ,,Matemaatika koolis "
21. - 25.01 Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne ,,Greatest Common Factor "
28.01 - 01.02 Nurgad ,,Banana Hurt "; ,,Alien Angles "
04. - 08.02 Ristuvad ja paralleelsed sirged ,,Airlines builder "
18. - 22.02 Mõõtühikute teisendamine ,,Teaching measures "
Vaheaeg
04. - 08.03 Kümnendmurdude võrdlemine, liitmine , lahutamine ,,Builder Ted "
11. - 15.03 Kümnendmurdude korrutamine, jagamine järguühikuga 10, 100, 1000 jne. http://www.kool.ee
18. - 22.03 Kümnendmurdude korrutamine, jagamine järguühikuga 0,1: 0,01 jne. http://www.kool.ee
25. - 29.03 Kümnendmurdude korrutamine http://www. kool.ee
01. - 05.04 https://sites.google.com/site/eveklassid/matemaatika/viited-5-klassile
08. - 12.04 Kool.ee - haridusportaal: matemaatika testid : keskmise arvutamine
15. - 18.04 Kümnendmurdude jagamine http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
Vaheaeg
29.04 - 03.05 https://www.ixl.com/math/grade-7/add-and-subtract-decimals
06. - 10.05 http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5898
13. - 17.05 http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
20. - 24.05 Loovus -ja looduslaager
27. - 31.05 http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil

Hindamine üles

Kasutatakse kujundava hindamise põhimõtet A/ MA
Konsultatsioon kolmapäeviti kell 14.00 - 14.45 klassis 303