Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Avastusõpetus: 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 4. jaanuar 2019. a. kell 08.27
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 12.16

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama: 
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega; 
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega; 
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega; 
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama; 
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega. 
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

07. 01 – 11. 01
Milliseid üherakulisi elusolendeid leidub veetilgas? TV lk. 9 

14 - 18. 01
Teeme ise plastiliinist raku mudeli tv lk. 11 

21. - 25. 01
Kavanda matk vihmametsa tv lk. 15 

28. 01 – 01.02
Tööleht . Elu erinevates keskkonnatingimustes 

04 - 08. 02
Katse. Toiduainete maitsmine tv lk. 27 


11 - 15. 03
Kujutlus - lähed Kariibi merre sukelduma. Joonista pilt oma seiklustest! TV lk. 33 

18 – 22. 03
Pulsi mõõtmine TV lk. 34 

VAHEAEG

04 – 08. 03
Aju kiidukõne ,, Kes on parim " TV lk. 39 

11 – 15. 03
Tööde lõpetamine

18 – 22. 03
Avastan enda jaoks midagi põnevat, ettekanne

25 – 29.03
Ettekanded

01 – 05. 04
Elusündmute ajatelje koostamine tv lk. 41 

08- 12. 04 Kirjutame kirja oma kehale Tv lk. 45 

15 – 18. 04
Jutustuse koostamine inimahvist tv lk. 47 

VAHEAEG 

29. 04 – 03. 05
Internetist info otsimine mingi enda valitud muuseumi kohta Tv lk. 49 

06 – 10. 05
Teeme ise hallitusseent 

13 – 17. 05
Kokkuvõte hallitusseene kasvatamise katses 

20 – 24. 05
Õuesõpe - linnulaulu kuulamine ja lindude vaatlemine 

27 – 31. 05
Kokkuvõte vaatlusest

03 – 11. 06
praktikaperiood

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1)õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema 
2) oskab looduses märgata muutusi 
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks 
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang ( A/ MA ) kujuneb I ja II poolaasta lõpuks.
Konsultatsioon E kell 13:00-13:45 ruumis 308.