Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laivi Jürisson

matemaatikaõpetaja

Kontakt: laivi.jyrisson@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2018. a. kell 08.24
Muudetud: 10. mai 2018. a. kell 08.10

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 22. jaanuar

1. Geogebra Nurga joonestamine nurga mõõtmine. Hulknurk
2. Pranglimine JUHUTEHE 2.tase http://www.miksike.ee/#pranglimine/training


2. nädal 29. jaanuar
1. Kõrvunurgad ja tippnurgad https://learningapps.org/3521651
2. Kõrvunurgad ja tippnurgad http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3107
3. Kõrvunurgad ja tippnurgad http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3106
4. Test Geomeetria A http://www.mathema.ee/testid/5/geoA.html
5. Test Geomeetria E http://www.mathema.ee/testid/5/geoE.html
6. Mäng (pane konna hüppama, et saada nõutud summa) http://www.eduplace.com/kids/mw/swfs/rockhopper_grade6_t.html


3. nädal 5. veebruar
1. Hariliku murru tähendus http://www.primarygames.com/fractions/question6.htm
2. Mäng harilike murdude kohta http://kidsnumbers.com/turkey-terminator-math-game/
3. Järjesta kümnendmurrud https://learningapps.org/3514105
4. Kümnendmurdude võrdlemine http://learningapps.org/view1413873
5. Kümnendmurdude võrdlemine http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/CompareDecimals.htm


4. nädal 12. veebruar
1. Pikkusühikut teisendamine http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikud_paarid.htm
2. Pikkusühikute teisendamine II http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
3. Pikkusühikud REASTA http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikud.htm
4. Mõõtühikute teisendamine (1-7 testi) http://www.kool.ee/?9780
5. Kümnendmurrud arvkiirel. Uuri arvkiirt. Suumi sisse ja välja, liiguta paremale ja vasakule. http://www.mathsisfun.com/numbers/number-line-zoom.html
6. Arvkiir Selles mängus tuleb kirjutada arvkiirel oleva punkti väärtus. NB! kasuta koma asemel punkti!
http://www.softschools.com/math/decimals/decimal_number_line/
7. Mängus Battleship Numberline tuleb paigutada kümnendmurrud (NB! vali decimals) arvkiirele, et saada pihta vaenlase laevadele. https://www.brainpop.com/games/battleshipnumberline/


5. nädal 19. veebruar – 23. veebruar
1. Kirjuta kümnendmurruna http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5313
2. Naturaalarvude ümardamine
https://learningapps.org/1702361
https://learningapps.org/2517796
3. Kümnendmurdude ümardamine
https://learningapps.org/1346144
https://learningapps.org/1357904
https://learningapps.org/1424911
https://learningapps.org/1459159
https://learningapps.org/1358593
4. Kümnendmurdude ümardamine - test http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?test=596&gametype=1&clnr=&subject_id=&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.ee%2F
5. Ümardamine miljonimäng http://mrnussbaum.com/mathmillions/
6. Kümnendmurdude ümardamine mäng https://learningapps.org/1416366
7. Ümardamine jalgpall http://www.math-play.com/rounding-decimals-game-1/rounding-decimals-
8. Miksike.ee tehted kümnendmurdudega http://www.miksike.ee/#pranglimine/trainingVAHEAEG 24. veebruar – 4. märts

6. nädal 5. märts – 9. märts
1. Kahoot.it
2. Kümnendmurdude liitmine lahutamine 5 tehet (lahenda nii kaua kui kõik viis tehet on õiget) https://nutisport.eu/mati/nharj/nutimati.php?ngr=arvutamine&nhj=LiLaKM&kk=5
3. Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine peast (miljonimäng)
https://www.quia.com/rr/150884.html
4. Ümardamine http://www.kae.edu.ee/exercise/ymardamine
5. Mäng- Liida ostusumma kokku. https://mrnussbaum.com/lunch-lady-ipad.html
6. Pusle - lohistades vastuse juures olev pilt õige vastusega kokku. https://www.mathplayground.com/puzzle_pics_fractions.html
7. Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
7. nädal 12. märts – 16. märts
1. Järguühikud ja järkarvud https://learningapps.org/2556449
2. Arvu korrutamine ja jagamine järguühikuga https://learningapps.org/1331757
3. Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001... https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0
4. Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001...
Ühenda tehe sobiva vastusega http://matemaatikatestid.pbworks.com/w/file/fetch/53806004/ristsona.htm
5. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga https://www.taskutark.ee/m/test/matemaatika-test-kumnendmurdude-korrutamine-ja-jagamine-jarguuhikutega/
6. Kümnendmurru jagamine http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
7. Kirjalik liitmine ja lahutamine https://www.ixl.com/math/grade-7/add-and-subtract-decimals
8. Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
9. https://kahoot.it/
8. nädal 19. märts – 23. märts
1. Kümnendmurdude liimine ja lahutamine http://cemc2.math.uwaterloo.ca/mathfrog/english/kidz/addsubdec.shtml
2. Kümnendmurdude korrutamine (arvuta kirjalikult) http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
3. MÄNG Ümarda sajandikeni ja püüa kinni õige vastusega hai. http://www.free-training-tutorial.com/decimal/decimal-sharks.html
4. Jah-Ei vastusetega Test https://www.taskutark.ee/m/test/jah-ei-vastustega-kusimused-test-nr-1/
5. Seosed mõõtühikute vahel https://www.taskutark.ee/m/test/seosed-mootuhikute-vahel-leia-igale-kusimusele-koige-tapsem-vastus/
6. Pranglimine - Naturaalarvud - Korrutamine Tase 2(tee nii kaua kui saad vähemalt 700p) http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
7. Pranglimine - Kümnendmurrud- Korrutamine Tase 1; Tase 2; Tase 3 http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
8. MÄNG Kümnedmurdude korrutamine https://learningapps.org/1409111


9. nädal 26. märts – 29. märts
1. GeoGebra RUUDU ja RISTKÜLIKU ümbermõõt ja pindala
2. Kahoot kümnendmurdude korrutamine https://kahoot.it/
3. Lahenda ristsõna Geomeetrilised kujundid http://kaidi.esy.es/Suviste/Rists6na/Rists%f5na.htm
4. Matemaatilised mõisted https://learningapps.org/view1591337
5. Test Kümnendmurdude kohta http://kaidi.esy.es/Ambos/Kordamine/Test1uus.htm
6. Kümnendmurdude ümardamine http://kaidi.esy.es/5_klass/kymnend_ymardamine.htm
7. Pranglimine - Naturaalarvud - Korrutamine Tase 2(tee nii kaua kui saad vähemalt 700p) http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
8. Pranglimine - Kümnendmurrud- Korrutamine Tase 1; Tase 2; Tase 3 http://www.miksike.ee/#pranglimine/training


10. nädal 2. aprill – 6. aprill
1. Lahenda ristsõna Geomeetrilised kujundid http://kaidi.esy.es/Suviste/Rists6na/Rists%f5na.htm
2. Matemaatilised mõisted https://learningapps.org/view1591337
3. Test Kümnendmurdude kohta http://kaidi.esy.es/Ambos/Kordamine/Test1uus.htm
4. Kümnendmurdude ümardamine http://kaidi.esy.es/5_klass/kymnend_ymardamine.htm
5. Pranglimine - Naturaalarvud - Korrutamine Tase 2(tee nii kaua kui saad vähemalt 700p) http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
6. Pranglimine - Kümnendmurrud- Korrutamine Tase 1; Tase 2; Tase 3 http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

11. nädal 9. aprill – 13. aprill
1. Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga https://kahoot.it/
2. Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
3. Pranglimine - Naturaalarvud - Korrutamine Tase 2(tee nii kaua kui saad vähemalt 700p) http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
4. Matemaatilised mõisted http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5190
5. Loogikamäng "Tangram" https://www.mathplayground.com/tangrams.html
6. Loogikamäng "Sudoku" https://www.websudoku.com/


12. nädal 16. aprill – 20. aprill
1. Arvuta oma hinnete aritmeetiline keskmine http://matemaatika.edu.ee/sisu/0012/keskmine/index.html
2. Kümnendmurdude jagamine (vajadusel arvuta kirjalikult - lahenda seni kuni saad 3 õiget)
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
3. Kümnendmurdude jagamine (vajadusel arvuta kirjalikult - lahenda seni kuni saad 3 õiget) http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine
4. Võrrandite lahendamine näite abil https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/6882/edit
5. Võrrandite lahendamine https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/5337/edit
6. Murru esitusviisid: kui suur osa ristkülikust on värviline https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/6784/edit
7. Murru esitusviisid: kui suur osa ringist on värviline https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/6785/edit
9. Järjesta lapsed pikkuse järgi kahanevalt https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/11242/edit
10. Pranglimine - Kümnendmurrud- juhutehe Tase 3 (tee nii kaua kui saad vähemalt 150p) http://www.miksike.ee/#pranglimine/training


VAHEAEG 21. aprill – 30. aprill


13. nädal 2. mai – 4. mai
1. Kahoot tehted kümnendmurdudega https://kahoot.it/
2. Miljonimäng https://www.quia.com/rr/325144.html
14. nädal 7. mai – 11. mai
1. 5. klassi kordamine Kahootis https://kahoot.it/
2. Lahenda järjest 1) Naturaalarvude ümardamine, 2) Naturaalarvu lahutamine algteguriteks, 3) Jaguvuse tunnused http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
3. Test Nurk ja nurga liigid http://kaidi.esy.es/Suviste/Nurkjanurkadeliigid/Nurk_ja_nurkade_liigid2.htm
4. Test Harilikud ja kümnendmurrud http://www.mathema.ee/testid/5/kymnendA.html
5. Mäng Jäguühikuga korrutamine http://www.math-play.com/Multiplying-Decimals-Basketball-Game/Multiplying-Decimals-Basketball-Game_html5.html15. nädal 14. mai – 18. mai
16. nädal 21. mai – 25. mai
17. nädal 28. mai – 1. juuni
18. nädal 4. juuni – 5. juuni


1. Peast arvutamine http://www.kool.ee/?9585

3. Kümnendmurru jagamine http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
4. Kümnedmurru jagamine kümnendmurruga (lahenda vihikusse) https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j128-lk-nk-p0
5. Kirjalik liitmine ja lahutamine https://www.ixl.com/math/grade-7/add-and-subtract-decimals


1. Test Kordamine Naturaalarvud 1 http://www.kool.ee/?10344
2. Test Kordamine Naturaalarvud 2 http://www.kool.ee/?10351
3. Test Kordamine Probleemülesanne http://www.kool.ee/?10352
4. Test Kordamine Jaguvuse tunnuse reeglid http://www.kool.ee/?10359
5. Test Kordamine Naturaalarvude korrutamine http://www.kool.ee/?10364
6. Test Kordamine Naturaalarvude korrutamine 2 http://www.kool.ee/?10365


1. Korrutamise jaotuvusseadus 1 http://www.kool.ee/?10367
2. Korrutamise jaotuvusseadus 2 http://www.kool.ee/?10368
3. Korrutamise jaotuvusseadus 3 http://www.kool.ee/?10369
4. Korrutamise jaotuvusseadus 4 http://www.kool.ee/?10370
5. Korrutamise jaotuvusseadus 5 http://www.kool.ee/?10371
6. Avaldise koostamine http://www.kool.ee/?10373


6. nädal 05.05.2017
1. Arvuta peast http://www.kool.ee/?9584
2. Ühikute teisendamine ja risttahuka ruumala http://www.kool.ee/?10781
3. Ümardamine 2 http://www.kool.ee/?10335
4. Tehete järjekord, sulud1 http://www.kool.ee/?10408
5. Tehete järjekord, sulud2 http://www.kool.ee/?10409

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika hinne on kokkuvõttev hinnang I ja II poolaasta lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljapäeviti kell 14.30 - 15.30 ruumis 406 või kokkuleppel õpetajaga.