Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2017. a. kell 11.12
Muudetud: 29. august 2017. a. kell 11.12

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

05.09 Sissejuhatus ainesse. Sügisvaatlused metsas
12.09 Tähistaeva vaatlused tv lk. 5
19.09 Tähistaevas, tähtkujud, enda tähtkuju joonistamine
26.09 Päike tekitab varje . Uurime, kuidas varjud muutuvad TV lk. 11
03.10 Ühe planeedi uurimine, hindeline töö- tund raamatukogus
10.10 Päikesesüsteemi mudeldamine
17.10 Päikesesüsteemi mudeldamine
21. - 29.10 vaheaeg
31.10 Jälgime päikesetõusu -ja loojangut TV lk. 16
07.11 Kuidas vaadelda päikesevarjutust? TV lk. 19
14.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust TV lk. 27
21.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust TV lk. 27
28.11 Jutu järgi kaardi joonistamine TV lk. 29
05.12 Arvutikaardid TV lk. 35 http:// maps.google.com/
12.12 Kodukoha kaart TV lk. 42 - 43
19.12 Vulkaanide paiknemine TV lk. 50
Vaheaeg 23. 12 - 07.01
09.01 Info otsimine looduskatastroofi kohta ja tutvustamine klassile TV lk. 53
16.01 Lauamäng ,,Kuidas tulnukad Eestimaad otsisid? " TV

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1)õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hinded kantakse e- Koolis loodusõpetuse päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb I poolaasta lõpuks.
Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 303