Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 25. märts 2017. a. kell 07.56
Muudetud: 6. aprill 2017. a. kell 18.34

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama: 
* huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega; 
* talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega; 
* teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega; 
* tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama; 
* eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega. 
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Pulsi mõõtmine erinevas olekus (rahulikusolekus ja sportlikusolekus)

II nädal
Seedeelundkonna mudeldamine

III nädal
Minu sugupuu 

IV nädal
Kõrvitsa seemne kasvatamine taimeks. 

V nädal
Looduslike vahenditega looduses kompositsiooni valmistamine.


VI nädal
Katsed

VII nädal
Katsed

VIII nädal
Loomad inimese elus. tv lk 53 tutvustus 

IX nädal
Õuesõpe - puude ja põõsaste vaatlemine tv lk 60 

X nädal
Lindude vaatlemine tv lk 58-59 

XI nädal
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema 
2) oskab looduses märgata muutusi 
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks 
4) muutub õppimises iseseisvamaks 
5) põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü;

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul) 
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis) 
* aktiivne osavõtt tundidest