Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12323 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

Eesti keel: 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Malle Tustit

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: malletu@oesel.edu.ee

Loodud: 11. veebruar 2019. a. kell 09.44
Muudetud: 14. märts 2019. a. kell 08.01

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Et tunda meie keeles toimuvaid olulisi muutusi ja oskaks orienteeruda keelesüsteemis,tunneb õpilane silbi mõistet, astmevaheldust, sisehäälikuid, sõnaliike, käändeid. Korrektne õigekiri nõuab kokku-, lahkukirjutamise põhimõtete tundmist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 18.-22. veebruar

1.Sissejuhatus ainesse
2.Häälikuortograafia meeldetuletamine
3.Välde
5. " . Silbi mõiste

3. nädal 4.-8. märts

1.Vältevahelduse nõrk ja tugev aste
2. "
3.Laadivahelduse nõrk ja tugev aste
4. "
5.Astmevahelduse nõrgenev ja tugevnev tüvi

4. nädal -11.-15. märts

1.Sõnaliigid
2.Sõnaliigid
3.Töö sõnaliikidele
4.Kokku-, lahkukirjutamine
5. "

18.-21. märts
1. Kokku-, lahkukirjutamine
2. "
3. "
4. "
5. "

5. nädal 25.-28. märts

1.Kokku-, lahkukirjutamine
2. "
3. "
4. "
5. "

6. nädal 4.-8. aprill

1.Töö kokku-, lahkukirjutamisele
2. Tööde tagasiside
3.Harjutusi kokku-, lahkukirjutamisele
4. "
5. "

7. nädal -11.-15. aprill

1.Mitmuse osastav kääne
2. "
3.I-ülivõrre
4. "
5.Perioodi lõpetamine

1

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased teavad, mis on silp, välde, astmevaheldus ja tunnevad kokku-, ja lahkukirjutamist.

Hindamine üles

Õpilase hinne kujuneb kogu kursuse jooksul saadud hinnete kokkuvõtva hindena.