Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Tehnoloogiaõpetus: 9a P, 9b P, 9c P prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Nikolai Räbin

tantsuõpetaja

Kontakt: nikolai.rabin@oesel.edu.ee

Loodud: 2. detsember 2018. a. kell 14.34
Muudetud: 2. detsember 2018. a. kell 14.34

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Et õpilane saaks aru lihtsamate elektroonika seadete tööpõhimõtetest ja oskas neid vajadusel ka parandada.
Et tagada õpilasele el.seadmete kasutamise ohutuse reeglite teadmisi.
El. komponentide otsatbe ja tööpõhimõtete arusaamine.
Lihtsamatest komponentidest, elektriahelate voi elektrooniliste skeemide koostamine ning monteerimine.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1 Sissejuhatus
2 Oomi seadus
3 El.ahel
4 Takistid
5 Aktuaatorid
6 Konspekti koostamine
7 Konspekti koostamine
8 Breadboard
9 Automatiseerimine (teooria)
10 Arduinoga tutvustus
11 Arduino IDE tutvustus
12 Blink
13 Valgusfoor
14 Iseseisev töö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Oskab käituda el. seadmetega ohutult oma tervisele ja elule

Lihtsamatest komponentidest, elektriahelate voi elektrooniliste skeemide koostamine ning monteerimine.

saab aru lihtsamate elektroonika seadmete tööpõhimõtetest ja oskab neid vajadusel ka parandada.

Tunneb arendusplatvormi ARDUINO, oskab selle tööle panna ja lihtsamaid programme selle jaoks koostada

Hindamine üles

Iga suure bloki lõpus on hindeline töö
1 El.ahel - ARVESTATUD/MITTEARVESTATUD (konspekt)
2 ARDUINO (valgusfoor)
3 andurite kasutamine
4 Servomootorid