Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Rütmika: 1a, 1b, 1c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Nikolai Räbin

tantsuõpetaja

Kontakt: nikolai.rabin@oesel.edu.ee

Loodud: 2. detsember 2018. a. kell 13.49
Muudetud: 2. detsember 2018. a. kell 13.49

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesmärgiks on:
* õpetada tundma läbi tantsu elementide oma keha liikumisvõimalusi
* loova ja isikupärase liikumise arendamine
* rütmitunde ja dünaamilise liikumise arendamine
* julgustada ja õpetada õpilast end iseseisvalt väljendama vastava muusika, rütmi või heli kaudu

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. tund
Mittelokomotoorsed liikumised: kiikumine-õõtsumine, vajumine-tõusmine. Liikumise jäljendamine paarides ja grupiti. Peeglimäng.
2. tund
Galopp muusikas üksinda ja paaris. Polka põhisammu õppimine.
3. tund
Polka põhisammu kordamine. Nelikliikumine kolmel erineval tasandil.
4. tund
Nelikliikumiste etteasted. Tähelepanumäng liikumise väljamõtlemisülesandega.
5. tund
2/4 taktimõõdu lugema õppimine muusikas, takti IV osal liigutuse välja mõtlemine. Kaleidoskoop suures ringis ja gruppides.
6. tund
Grupi galeidoskoopide harjutamine ja etteasted.
7. tund
Koordinatsiooni harjutused. 16 taktilise koordinatsiooniharjutuse õppimine.
8. tund
16 taktilise koordinatsiooniharjutuse kordamine ja ettenäitamine. Jõulutantsud- ja mängud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
1) tantsida galoppsammuga polkat
2) mõelda iseseisvalt vastavale muusikale iseloomulikke liikumisi
3) hoida lihtsamaid tantsujooniseid (ring, ring- ja kodarjoonel kõrvuti, rist)
4) lugeda rütmi 2/4 taktimõõdus
5) saab hakkama 16 taktilise koordinatsiooniharjutusega
6) teab tantsuterimineid (päripäeva, vastupäeva, sõõr, kodarjoon, süldvõte, polkavõte, käed kätes)

Hindamine üles

Hindamisel arvestatakse osavõttu tunni tegevustest ja innukust õppimisel ja harjutamisel. Jooksva hinnangu antakse suuliselt harjutuse/ülesanne soritamise ajal, samas ka harjutuse/ülesanne või tunni lõppus kokkuvõttva