2014
2015
2016
2017
2018

Tagasiside

Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. Konsultant suhtleb asjaosalistega peale iga vanusegrupi võistlust (lauljad ja juhendajad eraldi).Võistluse järel edastatakse juhendajatele žürii punktitabel, mis kajastab esikuuiku punkte ja antud juhendaja kõigi õpilaste punkte.

Solistica konsultant
SIRJE MEDELL

Esimesed muusikalised katsetused toimusid lapsepõlves perekonna keskel, seejärel juba Jõhvi muusikakoolis klaveri erialal. Esimene bändikatsetus leidis aset Jõhvi kultuurimajas, mängisime tantsuks, olin 14-aastane. Õpingud jätkusid H. Elleri nim muusikakoolis klassikalise laulu erialal Leida Jürgensi lauluklassis. Olen täiendanud end väga mitmete meistrite juures. Olen teinud koostööd rock-bändiga PAL, Pärnu Bigbandiga, Eesti Raadio bigbandiga, osalenud showprogrammides, erinevates jazzmuusika koosseisudes, salvestanud ETVs ja Moskva TVs. Olen Eesti Raadio varasalve salvestanud hulga alternatiivmuusikat, rahvalaulude töötlusi, T. Pauluse loomingut H. Runneli tekstidele jne, esinenud pea kõikjal Venemaal, Saksamaal, Jaapanis, Ungaris, Soomes, Baltikumis jne, jne.

1990. alguses alustasin esimesi katsetusi vokaalpedagoogina SÜGis ja Kuressaare muusikakoolis, nüüdsest õpetan TÜ Viljandi kultuuriakadeemias, pisteliselt olen õpetanud Viljandi muusikakoolis.

Solistical olen koos lauljate ja juhendajatega alates proovidest kuni otsuste väljakuulutamiseni ühisel töölainel. Proovides olen teile toeks, juhendaja soovil nõuandja rollis. Teie väljatöötatud loomingusse ma ei sekku, abiks, toeks ja nõustajaks olen kogu teie proovi vältel.

Proovide ajal jälgin teie tööprotsessi, kontserdil esinemist, teen tähelepanekutest märkmeid. Kontserdijärgselt annan tagasisidet lauljatele ja juhendajatele, vastan teie küsimustele.

Ootan kõikidelt lauljatelt, et nad ei tuleks võistlema, vaid pakkuma suurepärast kontserti kuulajatele ja žüriile, sest koha pjedestaalile finaalis olete te juba võitnud. Kohtumiseni proovisaalis ja kontserdil!