Käimasolevad projektid

ESF projektid 2016-2020

SAFE (Seeking actively for employment) 2016-2018

Erasmus+ KA2 project "Tools 4 Trainers to Empower NEETs" 2016-2018

Lõppenud projektid

Erasmus+ KA1 projekt „Jätkusuutlik elukestev õpe Saare maakonnas” 2014-2016

Motivation to grow 2014-2016

Women Fit 4 Business 2013-2015, programm 2008-2013

Programm "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" 2008-2013

LEMON ehk Learning Communities of Modern Liberal Adult Education 2009-2012

ÕPE ehk "Õppimine parandab elukvaliteeti" 2005-2008