Projekt Motivation to grow

Projekti rahastaja: EL Nordplus Adult

Projekti eesmärk:

Põhieesmärk on alustada Põhjamaade ja Balti regiooni piiriülese võrgustiku loomist, et jagada ning leida kogemusi ja õnnestumisi ning kirjandust tööks koolist ja töölt väljalangenud noortega (drop outs) Vaatamat erinevustele haridussüsteemis, on Põhjamaades ja Balti riikides sarnased probleemid.

Selle eesmärgi raames tutvustada erinevaid mitteformaalseid õppeviise ja juhendamismetoodikat, kuidas noori tuua tagasi õppimise juurde või motiveerida tööd leidma, õpetamise ja tööelu kooskõlastamise võimaluste leidmine

Projekti sihtgrupp:

inimesed ja institutsioonid, kes töötavad koolist ja töölt väljalangenud noortega (drop outs) (koolid, noortekeskused, abikeskused) ning pakuvad vastavaid koolitusi nii probleemi vältimiseks kui juhendajate koolitamiseks

Projekti tegevused:

I lähetus 23.-26.september 2014 Vilnius, Leedu

Seminari aruanne.

II lähetus 30.9.-2.10.2015 Stockholm, Rootsi

Seminari aruanne.

III lähetus toimus 11.-13. 05.2016 Helsingi, Soome

Seminari aruanne.

Projekti koduleht: www.motivationtogrow.org