Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia on perioodil 1. juuli kuni 11. august 2019 kollektiivpuhkusel. Kiiretes küsimustes kirjutada e-posti aadressil osilia@oesel.edu.ee või helistada 5551 1922. Koolituskeskuse töötajad vastavalt teie päringule esimesel võimalusel.


KG Koolituskeskus OsiliaIn EnglishIn English

KG Koolituskeskus OSILIA on Kuressaare Gümnaasiumi struktuuriüksus, mis loodi eesmärgiga korraldada nii täiskasvanutele kui ka õpilastele Saare maakonnas täiendus- ja tasemeõpet ning vabahariduslikku õpet. Koolituskeskus asutati 1. detsembril 1996. aastal Rahvusvahelise Lions Klubi ja riikliku investeerimisprogrammi toetusel. Koolituskeskus alustas tööd Saare maakonna õpetajate täiendusõppekeskusena. Aja jooksul on tegevust laiendatud uutele sihtrühmadele ja valdkondadele. Koolituse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi välja antud koolitusload. KG Koolituskeskus Osilia on Eesti Vabaharidusliidu ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS liige.

Osilial on 50-kohaline auditoorium ja kaks õppeklassi. Vajadusel kasutatakse Kuressaare Gümnaasiumi ruume. Koolitustel saab kasutada kaasaegset audio- ja videotehnikat.

Eesmärk

Osilia soovib aidata kaasa Saare maakonna ja Kuressaare Gümnaasiumi arengule, pakkudes kvaliteetset ja konkurentsivõimelist koolitust, mille sisu sõltub konkreetsetest vajadustest.

Põhiülesanne

Osilia põhiülesandeks on korraldada täiendus- ja tasemeõpet ning vabahariduslikku õpet, sealhulgas õpetajate täiendusõpet.

Väärtused

Kvaliteet. Professionaalsus. Säästvus. Loovus. Rakendatavus. Avatus. Paindlikkus.

Tegevusvaldkonnad