Koolituskalender

Kursuse nimetusMahtToimumise aegKursuse sihtgruppHind/ lisainfo
Saare maakonna hariduskonverents "Merest kantud tarkus"Jaan Urvet, Helle Kahm, Krista Loogma, Aaro Nursi, Tiia Randma, Martin Villig, Heidi Uustalu8 tundi22. august 2019Konverentsile on oodatud kõik maakonna haridustöötajad!TÄISHIND 15€ kehtib koolide ja lasteaedade töötajatele registreerimisel 22. juunist kuni 9. augustini 2019 või teistele osalejatele registreerimisel 27. maist kuni 9. augustini 2019
Lisainfo: https://www.oesel.ee/hariduskonverents/
Supervisioon õpetaja töösKatrin Aava , PhD Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor ; Signe Vesso , PhD ; Tallinna Ülikooli külalislektor, Dictum Supervision & Coaching OÜ superviisor ja koolitaja2 EAP/ 58 tI moodul:
23. september 2019 kell 11-18
24. september 2019 kell 9-16.15
koolide õpetajad kooliastmest sõltumataRegistreerimine ja lisainfo
https://koolitus.edu.ee/training/2707
Turundus sotsiaalmeediasKoolitajad Mari-Liis Sink ja Madli-Maria Naulainen

Registreeri

30 tAlgus 8. oktoobril 2019 kell 16.30.

08. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
10. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
15. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
17. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
22. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
29. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad täiskasvanud;
üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitte aktiivsed täiskasvanud;
majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud;
50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud);
vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta inimesed
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kursus toimub projekti Ettevõtlik õppija (2016-2019), nr 2014-2020.1.06.16-0063 raames.

NB! KURSUS ON KOMPLEKTEERITUD! Ootenimekirja saamiseks palun kirjuta osilia@oesel.edu.ee
Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid (Kuressaare)Koolitaja Heli Maajärv

Registreeri

48 tundiI moodul:
17. oktoober 2019 kell 16-20
18. oktoober 2019 kell 16-20
19. oktoober 2019 kell 10-15

II moodul:
07. november 2019 kell 16-20
08. november 2019 kell 16-20
09. november 2019 kell 10-15

III moodul:
14. november 2019 kell 16-20
15. november 2019 kell 16-20
16. november 2019 kell 10-15
- kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
- kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed
- madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed elanikud
- madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud
- majanduslikult mitteaktiivsed puuetega isikud • töötud ja tööotsijad (v.a värske kõrg- või kutseharidusega)
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kursus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis raames (nr 2014-2020.1.06.16-0051).
Klienditeeninduse alane inglise keel NB! Kursus on komplekteeritud, VABU KOHTI EI OLE!Koolitaja Riina Haljas

Registreeri

40 tNB! Kursus on edasi lükatud, uus alguse aeg 21. oktoobril 2019 kell 17.30.

21. oktoober 2019 kell 17.30 - 19.45
23. oktoober 2019 kell 17.30 - 19.45
28. oktoober 2019 kell 17.30 - 19.45
30. oktoober 2019 kell 17.30 - 19.45
04. november 2019 kell 17.30 - 19.45
06. november 2019 kell 17.30 - 19.45
11. november 2019 kell 17.30 - 19.45
13. november 2019 kell 17.30 - 19.45
18. november 2019 kell 17.30 - 19.45
20. november 2019 kell 17.30 - 19.45
25. november 2019 kell 17.30 - 19.45
27. november 2019 kell 17.30 - 19.45
02. detsember 2019 kell 17.30 - 19.45
04. detsember 2019 kell 17.30 - 19.45
erialase ettevalmistuseta ja/või üldkeskharidusega täiskasvanud;
majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
vähenenud töövõimega täiskasvanud
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020" raames (nr 2014-2020.1.06.16-0062).
Nutikool NB! Kursus on komplekteeritud, VABU KOHTI EI OLE!Koolitaja Gert Lutter32 tAlgus 21. oktoobril kell 17:00.

21. oktoober 2019 kell 17:00 - 19:30
28. oktoober 2019 kell 17:00 - 19:30
04. november 2019 kell 17:00 - 19:30
11. november 2019 kell 17:00 - 19:30
18. november 2019 kell 17:00 - 19:30
25. november 2019 kell 17:00 - 19:30
02. detsember 2019 kell 17:00 - 19:30
09. detsember 2019 kell 17:00 - 19:30
11. detsember 2019 kell 17:00 - 19:30
16. detsember 2019 kell 17:00 - 19:30
18. detsember 2019 kell 17:00 - 18:30
- madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega inimesed;
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed, kes pole pikka aega õppes osalenud;
- madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised;
- madala haridustasemega väikelastevanemad;
- tööealised madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed;
- töövõimetuspensionärid, kes on tööealised;
- 55–64-aastased madala haridustasemega hõivatud inimesed;
- väikelastevanemad.
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kursus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti „Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS) raames (nr 2014-2020.1.06.18-0125)

NB! IGAL ÕPPIJAL PALUME KAASA VÕTTA OMA NUTISEADE!
Kaasaegsed arvutioskused NB! Kursus on komplekteeritud, VABU KOHTI EI OLE!Koolitaja Annes Lõbus40 tAlgus 23. oktoobril 2019 kell 17.00.

23. oktoober 2019 kell 17.00 - 19.30
24. oktoober 2019 kell 17.00 - 19.30
30. oktoober 2019 kell 17.00 - 19.30
31. oktoober 2019 kell 17.00 - 19.30
06. november 2019 kell 17.00 - 19.30
07. november 2019 kell 17.00 - 19.30
13. november 2019 kell 17.00 - 19.30
14. november 2019 kell 17.00 - 19.30
20. november 2019 kell 17.00 - 19.30
21. november 2019 kell 17.00 - 19.30
27. november 2019 kell 17.00 - 19.30
28. november 2019 kell 17.00 - 19.30
04. detsember 2019 kell 17.00 - 20.15
madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad, üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud, majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud, 50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud), vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud kõrgharidusega) inimesed;Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020" raames (nr 2014-2020.1.06.16-0062).
Supervisioon õpetaja töösKatrin Aava , PhD Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor ; Signe Vesso , PhD ; Tallinna Ülikooli külalislektor, Dictum Supervision & Coaching OÜ superviisor ja koolitaja2 EAP/ 58 tII moodul:
28. oktoober 2019 kell 11-18
29. oktoober 2019 kell 9-16.15
koolide õpetajad kooliastmest sõltumataRegistreerimine ja lisainfo
https://koolitus.edu.ee/training/2707
Sissejuhatus ettevõtlusesseKoolitajad Arvo Kontkar ja Margit Düüna41 tundiAlgus 11. november 2019-TELLITUD KOOLITUS!
UUS! Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisidKoolitaja Kaja Puck, psühholoog ja täiskasvanute koolitaja 6. tase

Registreeri

48 tundiI moodul:
21. november 2019 kell 16-20
22. november 2019 kell 16-20
23. november 2019 kell 10-15

II moodul:
28. november 2019 kell 16-20
29. november 2019 kell 16-20
30. november 2019 kell 10-15

III moodul:
05. detsember 2019 kell 16-20
06. detsember 2019 kell 16-20
07. detsember 2019 kell 10-15
- kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
- kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed
- madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed elanikud
- madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud
- majanduslikult mitteaktiivsed puuetega isikud • töötud ja tööotsijad (v.a värske kõrg- või kutseharidusega)
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kursus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis raames (nr 2014-2020.1.06.16-0051).
Supervisioon õpetaja töösKatrin Aava , PhD Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor ; Signe Vesso , PhD ; Tallinna Ülikooli külalislektor, Dictum Supervision & Coaching OÜ superviisor ja koolitaja2 EAP/ 58 tIII moodul:
25. november 2019 kell 11-18
26. november 2019 kell 9-16.15
koolide õpetajad kooliastmest sõltumataRegistreerimine ja lisainfo
https://koolitus.edu.ee/training/2707

Kontakt

Info ja registreerimine:
KG Koolituskeskus Osilia
tel 455 6576, e-post osilia@oesel.edu.ee
Nooruse 1, 93815 KURESSAARE