Koolituskalender

Kursuse nimetusMahtToimumise aegKursuse sihtgruppHind/ lisainfo
Saare maakonna hariduskonverents "Merest kantud tarkus"Jaan Urvet, Helle Kahm, Krista Loogma, Aaro Nursi, Tiia Randma, Martin Villig, Heidi Uustalu8 tundi22. august 2019Konverentsile on oodatud kõik maakonna haridustöötajad!TÄISHIND 15€ kehtib koolide ja lasteaedade töötajatele registreerimisel 22. juunist kuni 9. augustini 2019 või teistele osalejatele registreerimisel 27. maist kuni 9. augustini 2019
Turundus sotsiaalmeediasMari-Liis Sink

Registreeri

30 t11. september 2019 kell 16.30 - 20.30
16. september 2019 kell 16.30 - 20.30
18. september 2019 kell 16.30 - 20.30
23. september 2019 kell 16.30 - 20.30
25. september 2019 kell 16.30 - 20.30
30. september 2019 kell 16.30 - 20.30
madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad;
ametikohtadel töötavad;
üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitte aktiivsed täiskasvanud;
majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud;
50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud);
vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta inimesed
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Supervisioon õpetaja töösKatrin Aava , PhD Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor ; Signe Vesso , PhD ; Tallinna Ülikooli külalislektor, Dictum Supervision & Coaching OÜ superviisor ja koolitaja2 EAP/ 58 tI moodul:
23. september 2019 kell 11-18
24. september 2019 kell 9-16.15
koolide õpetajad kooliastmest sõltumataRegistreerimine ja lisainfo
https://koolitus.edu.ee/training/2707
Sissejuhatus ettevõtlusesseArvo Kontkar ja Margit Düüna41 tundiAlgus 23. september 2019-TELLITUD KOOLITUS!
Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisidKoolitaja Heli Maajärv

Registreeri

48 tKursuse I moodul:
26. september 2019 kell 16-20
27. september 2019 kell 16-20
28. september 2019 kell 10-15

Kursuse II moodul:
10. oktoober 2019 kell 16-20
11. oktoober 2019 kell 16-20
12. oktoober 2019 kell 10-15

Kursuse III moodul:
24. oktoober 2019 kell 16-20
25. oktoober 2019 kell 16-20
26. oktoober 2019 kell 10-15
- kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
- kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed
- madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed elanikud
- madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud
- majanduslikult mitteaktiivsed puuetega isikud • töötud ja tööotsijad (v.a värske kõrg- või kutseharidusega)
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

NB! Kursus toimub Orissaares!
Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisidHeli Maajärv

Registreeri

48 tundiI moodul:
17. oktoober 2019 kell 16-20
18. oktoober 2019 kell 16-20
19. oktoober 2019 kell 10-15

II moodul:
07. november 2019 kell 16-20
08. november 2019 kell 16-20
09. november 2019 kell 10-15

III moodul:
14. november 2019 kell 16-20
15. november 2019 kell 16-20
16. november 2019 kell 10-15
- kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
- kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed
- madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed elanikud
- madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud
- majanduslikult mitteaktiivsed puuetega isikud • töötud ja tööotsijad (v.a värske kõrg- või kutseharidusega)
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Supervisioon õpetaja töösKatrin Aava , PhD Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor ; Signe Vesso , PhD ; Tallinna Ülikooli külalislektor, Dictum Supervision & Coaching OÜ superviisor ja koolitaja2 EAP/ 58 tII moodul:
28. oktoober 2019 kell 11-18
29. oktoober 2019 kell 9-16.15
koolide õpetajad kooliastmest sõltumataRegistreerimine ja lisainfo
https://koolitus.edu.ee/training/2707
Supervisioon õpetaja töösKatrin Aava , PhD Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor ; Signe Vesso , PhD ; Tallinna Ülikooli külalislektor, Dictum Supervision & Coaching OÜ superviisor ja koolitaja2 EAP/ 58 tII moodul:
25. november 2019 kell 11-18
26. november 2019 kell 9-16.15
koolide õpetajad kooliastmest sõltumataRegistreerimine ja lisainfo
https://koolitus.edu.ee/training/2707
Klienditeenindaja alane inglise keel

Registreeri

40 tKursuse orienteeruv algus sügis 2019erialase ettevalmistuseta ja/või üldkeskharidusega täiskasvanud;
majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
vähenenud töövõimega täiskasvanud
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kaasaegsed arvutioskused

Registreeri

40 tKursuse orienteeruv algus sügis 2019madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad, üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud, majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud, 50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud), vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud kõrgharidusega) inimesed;Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
NutikoolKoolitaja Gert Lutter

Registreeri

32 tSeoses grupi mittekomplekteerumisega on koolitus edasi lükatud sügisesse 2019!- madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega inimesed;
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed, kes pole pikka aega õppes osalenud;
- madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised;
- madala haridustasemega väikelastevanemad;
- tööealised madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed;
- töövõimetuspensionärid, kes on tööealised;
- 55–64-aastased madala haridustasemega hõivatud inimesed;
- väikelastevanemad.
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

NB! IGAL ÕPPIJAL PALUME KAASA VÕTTA OMA NUTISEADE!

Kontakt

Info ja registreerimine:
KG Koolituskeskus Osilia
tel 455 6576, e-post osilia@oesel.edu.ee
Nooruse 1, 93815 KURESSAARE