Koolituskalender

Kursuse nimetusMahtToimumise aegKursuse sihtgruppHind/ lisainfo
Saare maakonna hariduskonverents "Merest kantud tarkus"Jaan Urvet, Helle Kahm, Krista Loogma, Aaro Nursi, Tiia Randma, Martin Villig, Heidi Uustalu8 tundi22. august 2019Konverentsile on oodatud kõik maakonna haridustöötajad!TÄISHIND 15€ kehtib koolide ja lasteaedade töötajatele registreerimisel 22. juunist kuni 9. augustini 2019 või teistele osalejatele registreerimisel 27. maist kuni 9. augustini 2019
Lisainfo: https://www.oesel.ee/hariduskonverents/
Supervisioon õpetaja töösKatrin Aava , PhD Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor ; Signe Vesso , PhD ; Tallinna Ülikooli külalislektor, Dictum Supervision & Coaching OÜ superviisor ja koolitaja2 EAP/ 58 tI moodul:
23. september 2019 kell 11-18
24. september 2019 kell 9-16.15
koolide õpetajad kooliastmest sõltumataRegistreerimine ja lisainfo
https://koolitus.edu.ee/training/2707
Turundus sotsiaalmeediasKoolitajad Mari-Liis Sink ja Madli-Maria Naulainen

Registreeri

30 tAlgus 8. oktoobril 2019 kell 16.30.

08. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
10. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
15. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
17. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
22. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
29. oktoober 2019 kell 16.30 - 20.30
madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad täiskasvanud;
üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitte aktiivsed täiskasvanud;
majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud;
50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud);
vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta inimesed
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kursus toimub projekti Ettevõtlik õppija (2016-2019), nr 2014-2020.1.06.16-0063 raames.

NB! KURSUS ON KOMPLEKTEERITUD! Ootenimekirja saamiseks palun kirjuta osilia@oesel.edu.ee
Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid (Kuressaare)Koolitaja Heli Maajärv

Registreeri

48 tundiI moodul:
17. oktoober 2019 kell 16-20
18. oktoober 2019 kell 16-20
19. oktoober 2019 kell 10-15

II moodul:
07. november 2019 kell 16-20
08. november 2019 kell 16-20
09. november 2019 kell 10-15

III moodul:
14. november 2019 kell 16-20
15. november 2019 kell 16-20
16. november 2019 kell 10-15
- kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
- kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed
- madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed elanikud
- madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud
- majanduslikult mitteaktiivsed puuetega isikud • töötud ja tööotsijad (v.a värske kõrg- või kutseharidusega)
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kursus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis raames (nr 2014-2020.1.06.16-0051).
Klienditeeninduse alane inglise keelKoolitaja Riina Haljas

Registreeri

40 tNB! Kursus on edasi lükatud, uus alguse aeg 21. oktoobril 2019 kell 17.30.

21. oktoober 2019 kell 17.30 - 19.45
23. oktoober 2019 kell 17.30 - 19.45
28. oktoober 2019 kell 17.30 - 19.45
30. oktoober 2019 kell 17.30 - 19.45
04. november 2019 kell 17.30 - 19.45
06. november 2019 kell 17.30 - 19.45
11. november 2019 kell 17.30 - 19.45
13. november 2019 kell 17.30 - 19.45
18. november 2019 kell 17.30 - 19.45
20. november 2019 kell 17.30 - 19.45
25. november 2019 kell 17.30 - 19.45
27. november 2019 kell 17.30 - 19.45
02. detsember 2019 kell 17.30 - 19.45
04. detsember 2019 kell 17.30 - 19.45
erialase ettevalmistuseta ja/või üldkeskharidusega täiskasvanud;
majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
vähenenud töövõimega täiskasvanud
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020" raames (nr 2014-2020.1.06.16-0062).
Nutikool NB! Kursus on komplekteeritud, VABU KOHTI EI OLE!Koolitaja Gert Lutter32 tAlgus 21. oktoobril kell 17:00.

21. oktoober 2019 kell 17:00 - 19:30
28. oktoober 2019 kell 17:00 - 19:30
04. november 2019 kell 17:00 - 19:30
11. november 2019 kell 17:00 - 19:30
18. november 2019 kell 17:00 - 19:30
25. november 2019 kell 17:00 - 19:30
02. detsember 2019 kell 17:00 - 19:30
09. detsember 2019 kell 17:00 - 19:30
11. detsember 2019 kell 17:00 - 19:30
16. detsember 2019 kell 17:00 - 19:30
18. detsember 2019 kell 17:00 - 18:30
- madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega inimesed;
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed, kes pole pikka aega õppes osalenud;
- madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised;
- madala haridustasemega väikelastevanemad;
- tööealised madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed;
- töövõimetuspensionärid, kes on tööealised;
- 55–64-aastased madala haridustasemega hõivatud inimesed;
- väikelastevanemad.
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kursus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti „Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS) raames (nr 2014-2020.1.06.18-0125)

NB! IGAL ÕPPIJAL PALUME KAASA VÕTTA OMA NUTISEADE!
Kaasaegsed arvutioskused NB! Kursus on komplekteeritud, VABU KOHTI EI OLE!Koolitaja Annes Lõbus40 tAlgus 23. oktoobril 2019 kell 17.00.

23. oktoober 2019 kell 17.00 - 19.30
24. oktoober 2019 kell 17.00 - 19.30
30. oktoober 2019 kell 17.00 - 19.30
31. oktoober 2019 kell 17.00 - 19.30
06. november 2019 kell 17.00 - 19.30
07. november 2019 kell 17.00 - 19.30
13. november 2019 kell 17.00 - 19.30
14. november 2019 kell 17.00 - 19.30
20. november 2019 kell 17.00 - 19.30
21. november 2019 kell 17.00 - 19.30
27. november 2019 kell 17.00 - 19.30
28. november 2019 kell 17.00 - 19.30
04. detsember 2019 kell 17.00 - 20.15
madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad, üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud, majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud, 50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud), vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud kõrgharidusega) inimesed;Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020" raames (nr 2014-2020.1.06.16-0062).
Supervisioon õpetaja töösKatrin Aava , PhD Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor ; Signe Vesso , PhD ; Tallinna Ülikooli külalislektor, Dictum Supervision & Coaching OÜ superviisor ja koolitaja2 EAP/ 58 tII moodul:
28. oktoober 2019 kell 11-18
29. oktoober 2019 kell 9-16.15
koolide õpetajad kooliastmest sõltumataRegistreerimine ja lisainfo
https://koolitus.edu.ee/training/2707
Sissejuhatus ettevõtlusesseKoolitajad Arvo Kontkar ja Margit Düüna41 tundiAlgus 11. november 2019-TELLITUD KOOLITUS!
UUS! Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisidKoolitaja Kaja Puck, psühholoog ja täiskasvanute koolitaja 6. tase

Registreeri

48 tundiI moodul:
21. november 2019 kell 16-20
22. november 2019 kell 16-20
23. november 2019 kell 10-15

II moodul:
28. november 2019 kell 16-20
29. november 2019 kell 16-20
30. november 2019 kell 10-15

III moodul:
05. detsember 2019 kell 16-20
06. detsember 2019 kell 16-20
07. detsember 2019 kell 10-15
- kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
- kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed
- madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed elanikud
- madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud
- majanduslikult mitteaktiivsed puuetega isikud • töötud ja tööotsijad (v.a värske kõrg- või kutseharidusega)
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kursus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis raames (nr 2014-2020.1.06.16-0051).
Supervisioon õpetaja töösKatrin Aava , PhD Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor ; Signe Vesso , PhD ; Tallinna Ülikooli külalislektor, Dictum Supervision & Coaching OÜ superviisor ja koolitaja2 EAP/ 58 tIII moodul:
25. november 2019 kell 11-18
26. november 2019 kell 9-16.15
koolide õpetajad kooliastmest sõltumataRegistreerimine ja lisainfo
https://koolitus.edu.ee/training/2707

Kontakt

Info ja registreerimine:
KG Koolituskeskus Osilia
tel 455 6576, e-post osilia@oesel.edu.ee
Nooruse 1, 93815 KURESSAARE