Koolituskalender

Kursuse nimetusMahtToimumise aegKursuse sihtgruppHind/ lisainfo
NutikoolKoolitaja Gert Lutter

Registreeri

32 tSeoses grupi mittekomplekteerumisega on koolitus edasi lükatud sügisesse 2019!- madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega inimesed;
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed, kes pole pikka aega õppes osalenud;
- madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised;
- madala haridustasemega väikelastevanemad;
- tööealised madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed;
- töövõimetuspensionärid, kes on tööealised;
- 55–64-aastased madala haridustasemega hõivatud inimesed;
- väikelastevanemad.
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

NB! IGAL ÕPPIJAL PALUME KAASA VÕTTA OMA NUTISEADE!
Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisidKoolitaja Heli Maajärv

Registreeri

48 tSeoses grupi mittekomplekteerumisega on koolitus edasi lükatud sügisesse 2019!

Kursuse I moodul
Kursuse II moodul
Kursuse III moodul
- kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
- kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed
- madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed elanikud
- madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud
- majanduslikult mitteaktiivsed puuetega isikud • töötud ja tööotsijad (v.a värske kõrg- või kutseharidusega)
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Registreeri

40 tKursuse orienteeruv algus sügis 2019madala haridustasemega väikelastevanemad;
madala haridustasemega noored;
madala haridustasemega 55–64-aastased hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed elanikud;
35–64-aastased töövõimetuspensionärid;
madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega inimesed;
vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed, kes pole pikka aega õppes osalenud;
madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised;
tööealised madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed sh töövõimetuspensionärid;
35–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased;
riigikeeleoskuseta inimesed.
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Klienditeenindaja alane inglise keel

Registreeri

40 tKursuse orienteeruv algus sügis 2019erialase ettevalmistuseta ja/või üldkeskharidusega täiskasvanud;
majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
vähenenud töövõimega täiskasvanud
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kaasaegsed arvutioskused

Registreeri

40 tKursuse orienteeruv algus sügis 2019madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad, üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud, majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud, 50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud), vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud kõrgharidusega) inimesed;Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Turundus sotsiaalmeedias

Registreeri

30 tKursuse orienteeruv algus sügis 2019madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad;
ametikohtadel töötavad;
üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitte aktiivsed täiskasvanud;
majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud;
50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud);
vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta inimesed
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Kontakt

Info ja registreerimine:
KG Koolituskeskus Osilia
tel 455 6576, e-post osilia@oesel.edu.ee
Nooruse 1, 93815 KURESSAARE