Koolituskalender

Kursuse nimetusMahtToimumise aegKursuse sihtgruppHind/ lisainfo
Müügikorraldaja koolitusLektorid: Liina Maasik, Heve Kirikal, Merje Õunpuu, Heli Maajärv, Mehis Väin, Mai Takkis, Gerli Pross, Ave Jõgi, Reet Lulla, Marit Tarkin240 tAlgus 28. september 2018 (koolitus toimub vastavalt tunniplaanile)Coop Saaremaa töötajadTELLITUD KOOLITUS!
Saarel ettevõtlikuksKoolitaja Jon Ender

Registreeri

60 tKOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD!

Algus 07. detsember 2018 kell 10.00

Kursuse toimumisajad:
07. detsember 2018 kell 10.00 - 15.00
04. jaanuar 2019 kell 10.00 - 15.00
11. jaanuar 2019 kell 10.00 - 15.00
18. jaanuar 2019 kell 10.00 - 15.00
25. jaanuar 2019 kell 10.00 - 15.00
01. veebruar 2019 kell 10.00 - 15.00
11. veebruar 2019 kell 10.00 - 15.00
15. veebruar 2019 kell 10.00 - 15.00
22. veebruar 2019 kell 10.00 - 15.00
01. märts 2019 kell 10.00 - 15.00
madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad;
üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud;
50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud);
vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud kõrgharidusega) inimesed;
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine koolisKoostöös Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskusega156 tundi / 6 EAPKursuse II moodul 07. - 08. jaanuar 2019Üldhariduskoolide õpetajadKoolitust rahastab Saaremaa Vallavalitsus
Erivajadustega laste toetamine koolieelses lasteasutusesKoostöös Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskusega156 tundi / 6 EAPKoolituse II moodul 07. - 08. jaanuar 2019erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitus- või tasandusrühma õpetajaKoolitust rahastab Saaremaa Vallavalitsus
Ettevõtluskoolituslektorid Arvo Kontkar, Evi Ustel-Hallimäe, Ants Kuningas, Mai Takkis, Margit Düüna jt.160 tAlates 04. veebruar 2019 kell 10.00
Kursus toimub vastavalt tunniplaanile!
-TELLITUD KOOLITUS!
Tööklubi KuressaaresTööklubi juhendajad Urmas Lehtsalu ja Kaja Puck48 t04. veebruar - 27. märts 2019 (klubi toimub vastavalt tööklubi kavale)-TELLITUD KOOLITUS!
Eriline õpilane: käitumisraskustega õppija toetamineEne Kulasalu ja Kadi Künnapuu, korraldab Avatud Meele Instituut56 tKoolituse 1. moodul 28. veebruar - 01. märts 2019 kell 10.00üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad KuressaaresKURSUS ON KOMPLEKTEERITUD!
Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajateleKoolitaja Arvi Tanila

Registreeri

32 tAlgus 04. märts 2019 kell 17.00

Kursuse toimumisajad:
04. märts 2019 kell 17.00 - 19.15
06. märts 2019 kell 17.00 - 19.15
11. märts 2019 kell 17.00 - 19.15
13. märts 2019 kell 17.00 - 19.15
18. märts 2019 kell 17.00 - 19.15
20. märts 2019 kell 17.00 - 19.15
25. märts 2019 kell 17.00 - 19.15
27. märts 2019 kell 17.00 - 19.15
01. aprill 2019 kell 17.00 - 19.15
03. aprill 2019 kell 17.00 - 19.15
08. aprill 2019 kell 17.00 - 19.15
- madala haridustasemega 55–64-aastased hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed elanikud;
- 35–64-aastased töövõimetuspensionärid;
- 35–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased;
- madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega inimesed;
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed, kes pole pikka aega õppes osalenud;
- madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised;
- tööealised madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed sh töövõimetuspensionärid.
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine koolisTallinna Ülikool156 tundi / 6 EAPKursuse 3. moodul 5. - 6. märts 2019, algusega kell 9.00
NB! Toimumiskoht Arensburg Spaa Hotelli konverentsisaal, aadress Lossi 15, Kuressaare
Üldhariduskoolide õpetajadKoolitust rahastab Saaremaa Vallavalitsus
Erivajadustega laste toetamine koolieelses lasteasutusesTallinna Ülikool156 tundi / 6 EAPKursuse 3. moodul 5. - 6. märts 2019, algusega kell 9:00erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitus- või tasandusrühma õpetajaKoolitust rahastab Saaremaa Vallavalitsus
NutikoolKoolitaja Gert Lutter

Registreeri

32 tAlgus 05. märts 2019 kell 17.00
Seoses grupi mittekomplekteerumisega on koolitus edasi lükatud sügisesse 2019!
- madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega inimesed;
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed, kes pole pikka aega õppes osalenud;
- madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised;
- madala haridustasemega väikelastevanemad;
- tööealised madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed;
- töövõimetuspensionärid, kes on tööealised;
- 55–64-aastased madala haridustasemega hõivatud inimesed;
- väikelastevanemad.
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

NB! IGAL ÕPPIJAL PALUME KAASA VÕTTA OMA NUTISEADE!
Ettevõtluskoolituslektorid Arvo Kontkar, Evi Ustel-Hallimäe, Ants Kuningas, Mai Takkis, Margit Düüna jt.160 tAlates 05. märts 2019 kell 10.00-TELLITUD KOOLITUS!
Isikliku enesearengu kujundamineKoolitajad Heli Maajärv ja Liis Vahter

Registreeri

60 tAlgus 07. märtsil 2019 kell 16.00

Kursuse toimumisajad:
07. märts 2019 kell 16.00 - 19.15
09. märts 2019 kell 10.00 - 15.00
15. märts 2019 kell 16.00 - 19.15
16. märts 2019 kell 10.00 - 15.00
21. märts 2019 kell 16.00 - 20.00
22. märts 2019 kell 16.00 - 20.00
28. märts 2019 kell 16.00 - 19.15
29. märts 2019 kell 16.00 - 19.15
30. märts 2019 kell 10.00 - 15.00
04. aprill 2019 kell 16.00 - 19.15
11. aprill 2019 kell 15.30 - 20.15
12. aprill 2019 kell 15.30 - 20.15
- madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad;
- üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
- majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud;
- 50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud),
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või kõrgharidusega) inimesed;
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Edukas turundusAndres Kuusik

Registreeri

30 tAlgus 25. märts 2019 kell 10.00

25. märts 2019 kell 10.00 - 17.00
26. märts 2019 kell 09.00 - 15.15
08. aprill 2019 kell 10.00 - 17.00
09. aprill 2019 kell 09.00 - 15.15
madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad; ametikohtadel töötavad; üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitte aktiivsed täiskasvanud; majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud; 50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud); vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta inimesedKoolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisidKoolitaja Heli Maajärv

Registreeri

48 tSeoses grupi mittekomplekteerumisega on koolitus edasi lükatud sügisesse 2019!

Algus 8. aprill 2019 kell 10.00

Kursuse I moodul: 08. ja 10. aprill 2019 kell 10.00 - 17.00
Kursuse II moodul: 17.-18. aprill 2019 kell 10.00 - 17.00
Kursuse III moodul: 24.-25. aprill 2019 kell 10.00 - 17.00
- kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
- kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
- vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed
- madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed elanikud
- madala haridustasemega ja üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud
- majanduslikult mitteaktiivsed puuetega isikud • töötud ja tööotsijad (v.a värske kõrg- või kutseharidusega)
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Eriline õpilane: käitumisraskustega õppija toetamineEne Kulasalu ja Kadi Künnapuu, korraldab Avatud Meele Instituut56 tKoolituse 2. moodul 23. - 24. aprill 2019 kell 10.00Üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad KuressaaresKursus on komplekteeritud!
Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Registreeri

40 tKursuse orienteeruv algus sügis 2019madala haridustasemega väikelastevanemad;
madala haridustasemega noored;
madala haridustasemega 55–64-aastased hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed elanikud;
35–64-aastased töövõimetuspensionärid;
madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega inimesed;
vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed, kes pole pikka aega õppes osalenud;
madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised;
tööealised madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed sh töövõimetuspensionärid;
35–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased;
riigikeeleoskuseta inimesed.
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Klienditeenindaja alane inglise keel

Registreeri

40 tKursuse orienteeruv algus sügis 2019erialase ettevalmistuseta ja/või üldkeskharidusega täiskasvanud;
majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
vähenenud töövõimega täiskasvanud
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kaasaegsed arvutioskused

Registreeri

40 tKursuse orienteeruv algus sügis 2019madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad, üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud, majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud, 50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud), vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud kõrgharidusega) inimesed;Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Turundus sotsiaalmeedias

Registreeri

30 tKursuse orienteeruv algus sügis 2019madala haridustasemega vähe tasustatud ametikohtadel töötavad;
ametikohtadel töötavad;
üldkeskharidusega vanemaealised hõivatud ja majanduslikult mitte aktiivsed täiskasvanud;
majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega täiskasvanud;
50+ aastased nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud);
vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta inimesed
Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Kontakt

Info ja registreerimine:
KG Koolituskeskus Osilia
tel 455 6576, e-post osilia@oesel.edu.ee
Nooruse 1, 93815 KURESSAARE