üles
pühapäev, 31. mai 2020
Arhiiv Uudisvoog Kaastöö
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Õpilaste sünnipäevad

31. mai

1. juuni

2. juuni

3. juuni

4. juuni

5. juuni

6. juuni

Töötajate sünnipäevad

2. juuni

Arvamus, avaldatud 11. märts 2020, vaadatud 331 korda, autor Lõimingu grupp
Innustav. Huvitav. Inspireeriv Autor/allikas: erakogu

Käesolevaks õppeaastaks on meie kool seadnud eesmärgiks: kool kui koostöökoda ja koostöökogu. Selle mõtte alla paigutub nii koostöö kolleegide vahel kui ka koostöö õpilastega ja lapsevanematega. Koostöö parendamisega on meie kooli õpetajad pidevalt tegelenud, kuid selleaastane veebruarikoolitus „Lõiming meie koolis“ ning sellele järgnenud väljasõit pealinna on viinud arusaama toimivast koostööst uuele tasemele.

5.–6. märtsil toimus väljasõit Tallinnasse ja selle lähiümbrusesse, fookuses lõimumine ja koostöö. Kahe päeva jooksul külastasime Muraste kooli, Tallinna 32. keskkooli, Tallinna Keskraamatukogu ja Eesti Rahvusraamatukogu.

Muraste kool on väike põhikooliks kasvav kool Keila-Joa vahetus läheduses, mis üllatas oma armsuse ning avatusega. Muraste õpilastel on sellest õppeaastast uus hindamissüsteem, kus hindeid pannakse 8 palli skaalal. Iga õpetaja kirjutab õpilastele tagasisidet hinnete juurde, lähtudes põhimõttest: kiidan, toon välja arengukohad ja annan soovituse edasiseks. Taoline hindamissüsteem on uudne lähenemine ning annab õpilasele ja perele väga hea ülevaate arengust. Muraste kooli õpilaste päeva lahutamatu osa on õuevahetund. Siinkohal tuleb mainida, et õues käivad kõik klassid ja õpilased, olenemata ilmast. Väga vahva oli näha õpilasi saabastega vees mängimas või puudel turnimas!

Vastukaaluks väikesele Muraste koolile külastasime suurt, kahes vahetuses töötavat ja 2018. aasta kooli tiitli saanud Tallinna 32. keskkooli. Koolis võtsid meid vastu kaks Kuressaare Gümnaasiumi vilistlast direktori ja õppejuhi näol, kes andsid väga põhjaliku ja inspireeriva ülevaate kooli tegemistest. Kool on tuntud oma teatrikallaku poolest ning saime mõnusa etteaste abituuriumi poolt, kes valmistus oma lõpueksamiks. Väga mõnus oli näha ja kuulda õpetaja ja õpilaste vahelise koostöö laitmatut toimimist teatriklassi noorte ja nende juhendaja vahel. 

Lisaks koolidele oli meie fookuses koostöö raamatukogudega – Tallinna Keskraamatukogus nägime meeletult palju koostööprojekte erinevatele sihtrühmadele, millega raamatukoguhoidjad ja vabatahtlikud igapäevaselt tegelevad. Eesti Rahvusraamatukogu väärikas hoone viis meid hoopiski aardejahile ning seejärel saime  põneva ülevaate koolidele suunatud töötubadest. Soovitan kõigil õpetajatel vaadata nende raamatukogude kodulehtedele ning Tallinna sõites võimalusel osaleda pakutavates töötubades. Koostöö raamatukogudega on inspireeriv!

Lisaks paljudele külastustele tuleb tõdeda, et meie väljasõidu inspiratsioonipärliks kujunesid meie oma inimesed! Õhtuses tööseminaris valmisid esialgsed eskiisid 4.–9. klassidele suunatud projektidest, mille kallal töötamine läheb nüüd täie hooga edasi ning kõikidel õpetajatel on võimalus tehtud suurest tööst osa saada 12. juunil toimuvates töötubades. 

Tänan isiklikult kõiki reisil osalejaid, sest teie KÕIK aitasite kaasa sünergia loomisele, tänu millele taoline koostöö üldse võimalikuks sai! Meie koolis töötavad avatud ja loovad inimesed!

Anne Keerberg: lõputult palju häid mängu- jm tegelusnäiteid raamatukogudest, mida saab rakendada ka ainetundides.

Head näited vertikaalsest lõimingust: sama õppeaine terviklik kavandamine läbi kõikide õppeaastate. Ja horisontaalsest lõimingust: lennuülesed või astmeülesed fookusteemad igaks õppeaastaks.

Koostöine õpetajate tegevus on eeskujuks ka õpilaste koostöisele tegevusele.

Loovas ja hoolivas keskkonnas saab igaüks olla andekas.

Kersti Kirs: Raamatukogude külastused olid väga valgustavad. Pani uues valguses mõtlema taaskasutuse ja säästmise peale. Rahvusraamatukogu oli tõeliselt inspireeriv – kuivõrd väheste vahenditega saab teha lahedaid, õpimotivatsiooni tõstvaid tegevusi.

Õpetajate koostöö oli samuti väga produktiivne selle suhteliselt lühikese aja kohta – tulebki aeg-ajalt inimesed mugavustsoonist välja viia, et head mõtted saaks sündida.

Ave Jõgi: Kogu see Tallinna-reisi „kompott“ oli vaimustav. Otseselt saab hakata kohe korraldama enda klassi väljasõitu Eesti Rahvusraamatukogusse, sest ma ei tahaks, et nad sellest majast ilma jääksid, ja selle sisust.

Mulle meeldis see energia, mis lausa lahvatas hotelli konverentsisaalis. Olin väga kahtlev, sest peale pikka päeva, peale spaad, täis kõhuga ... Jälle tõdesin: meie majas on ikka supervahvaid inimesi. Mulle meeldis, et oli rohkesti selliseid kolleege, kellega koos sünnipäevi ei tähista, aga niimoodi koos oli väga hea töötada.

Marit Tarkin: Oli väga ergastav reis. Eelnenud nädalal olnud lõimingukoolitus ja seekordne õppereis Muraste kooli ja 32. Keskkooli, Tallinna Keskraamatukokku ja Rahvusraamatukokku andsid kinnitust, et oma ala armastavad inimesed teevad uskumatu pühendumisega enda tööd. Lõimingu projekti raames teoks saanud arutelu käigus valmis ka esialgne eskiis, kuidas meie koolis võiks asjad liikuma hakata, õpetajad pakkusid viies rühmas uusi lahendusi, mida ellu viia.

Eriliselt soe tunne jäi reisist mitmes võtmes: KGst ellu astunud vilistlased on väga loovad ja ägedad. Kaie Holm, meie 8. lennu vilistlane, Tallinna Keskraamatukogu direktor, armastab enda tööd sedavõrd, et noored tahavad väga pärast kooli raamatukokku minna, rääkimata sellest, et laenutada saab seal nii raamatuid, muusikainstrumente, sporditarbeid, samuti õmmelda ja tegeleda robootikaga ja see pole kaugeltki kõik.  Rahvusraamatukogu on uuenemise tuules ja meie lõimingukoolitaja Pille panus haridusprogrammidesse on muljet avaldav. Õpetajatel oli võimalus aaretejaht läbi mängida ja see ettevõtmine kutsus koos õpilastega tagasi minema.

Reisi lõpetuseks läksime külla eelmise õppeaasta parimasse kooli, kus meie omad vilistlased Maarja Merigan ja Kerstin Vessik on koolitööd juhtimas. Mulle imponeeris abituuriumi teatritund, kus noored olid lihtsalt superasjalikud, loomulikud ja loovad. Maarja ja Kerstini energia, kuidas nad enda tööst rääkisid ja kuidas õpilased koridorides seda oma kooli tunnet jagasid, andis sooja ja mõnusa tunde, et oleme tõesti Parimas Koolis. Üritusi õpilastele on selles heas koolis palju ja veel rohkem, enamuse korraldavad õpilased ise. 

Suur tänu, armas Anni, kes Sa lõimingu KGs oled enda südameasjaks võtnud ja kogu ettevõtmist rööpas hoiad ja edasi viid, ja tänud Sulle, Anne, kes meie projektid alati süsteemis ja korrektses tegevuses hoiad. Oli väga asine õppereis, kus isegi tööd tehes ununes, et teeme tööd!

Lõimingu grupp
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Kuulutused

Galerii