üles
neljapäev, 27. juuni 2019
Arhiiv Uudisvoog Kaastöö
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Rubriigid

Valdkonnad

Õpilaste sünnipäevad

27. juuni

28. juuni

29. juuni

30. juuni

1. juuli

2. juuli

3. juuli

4. juuli

Töötajate sünnipäevad

27. juuni

29. juuni

2. juuli

3. juuli

Artikkel, avaldatud 10. oktoober 2018, vaadatud 698 korda
Viimsi Kooli tore lahendus korrutustabeli meelespeaks! Autor/allikas: Piret Tenno

1. ja 2. oktoobril käisid Kuressaare Gümnaasiumi tugikeskuse liikmed ja õppealajuhataja õppereisil Viimsi ja Randvere koolides. Viimsi koolis õpib kokku umbes 1400 õpilast, Randvere kool on aga 6-klassiline kool, kus kokku 384 õpilast.

Randvere kool oma õpilasekeskse lähenemisega suutis meid kõiki lummata. Kõik oli korraldatud lapse huvidest lähtuvalt. Kui õpilane ei suuda õppida nii, nagu õpetaja õpetab, siis peab õpetaja õpetama nii, et õpilane tahaks ja suudaks õppida.

Õppija võimete ja vajadustega arvestatakse igal sammul. Kui õppijal on raskus, siis leitakse selle põhjus ja viis lahenduseks. Proovitakse erinevaid variante ja õpetamisviise ning leitakse sobiv tasand, kus õppija igakülgse abiga toime tuleb.

Nägime ühte õpiraskustega laste matemaatikatundi, kus oli 5 õpilast liitklassina 3., 4. ja 5. klassist.

Klassis oli õpetaja, abiõpetaja ja ühele lapsele tugiisik. Iga õpilane sai aru, mis on tema tegevuse eesmärk, mida tuleb selle saavutamiseks teha ja kõik saavutasid ka tulemuse. Kellel kulus selleks rohkem aega, kellel vähem, kes sai rohkem individuaalset abi. Kui õpilane väsis keset tundi ära, siis oli tal võimalus eralduda oma pessa koos raamatuga ja sellesse süveneda.

Abiõpetajad võetakse tööle juhul, kui on selleks vajadus, ja nad abistavad lapsi erinevates klassides. Õpetajad on selle abiga väga rahul, sest alati on keegi, kes saab mahajääjat toetada.

Abiõpetaja tööviis sõltub lapsest. Kui on vaja, siis toetab ta last klassiruumis, kui vajadus tekib, siis saab ta lapsega eralduda teise ruumi. Üks-ühele õpe toimub sel juhul, kui klassis õpetamine ei toimi ja lapse erivajadus on suurem. Antud juhul oli selle klassi õpilastel mitmeid tunde, kus nad saavad individuaalset õpet lähtuvalt oma erivajadusest.

Lisaks eelnevale töötavad koolis veel eripedagoog, psühholoog kui ka sotsiaalpedagoog.

Lisaväärtuseks Randvere kooli erivajadustega õpilastele oli kindlasti ka koostöö rehabilitatsioonimeeskonnaga, kes pakkus lastele sealsamas koolis erinevate teraapiate ja nõustamisteenuste võimalust. Seda kõike selleks, et erivajadusega lapsele vajalikud teenused toetaksid lapse toimetulekut võimalikult palju tema vajadustest lähtuvalt.

Viimsi koolis töötab kokku 16 tugispetsialisti, kelle hulgast igale kooliastmele on pühendunud vähemalt kuus tugitöötajat. Võrgustikutöö on tihe ja spetsialisti toetust pakutakse õpilasele tema kulgemisel 1. klassist kuni kooli lõpetamiseni. Koolis tegutsevad tavaklasside kõrval ka eriklassid ja õpiabirühmad. Iga koolipäeva ja -nädala sisse mahub hulgaliselt koostöötunde tugispetsialistide, õpetajate, õpilaste ja lastevanemate vahel. Kooli neli abiõpetajat toetavad õpetajaid nende tundide läbiviimisel.

Mõlema kooli juhtkond ja töötajad on uhked oma tugiteenuste kättesaadavuse üle kohapeal. Ei saa määrata lapsele õiget tuge, kui tugispetsialistid ei ole kollektiivi liikmed ja ei tööta õpetajatega pidevas koostöös. Otsuseid on vaja teha operatiivselt ja kooli sees leida parim võimalik lahendus.

Piret Tenno,
sotsiaalpedagoog
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Galerii