üles
laupäev, 23. jaanuar 2021
Arhiiv Uudisvoog Kaastöö
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Õpilaste sünnipäevad

23. jaanuar

24. jaanuar

25. jaanuar

26. jaanuar

27. jaanuar

28. jaanuar

29. jaanuar

30. jaanuar

Töötajate sünnipäevad

29. jaanuar

Uudis, avaldatud 22. detsember 2020, vaadatud 213 korda, autor Margit Düüna, koolituskeskuse juhataja
Erasmus+ Autor/allikas: Erasmus+

Vaatamata segastele aegadele kevadel oli koolituskeskusel Osilial võimalus anda nõusolek osalemiseks päris mitmes uues Erasmus+ rahvusvahelises projektis ja olime abiks ka projektitaotluste koostamisel. Seoses ülemaailmse Covid-19 pandeemiaga laekusid projektide tulemused väga aeglaselt ja kõikide projektide lepinguteni me ei ole veel jõudnud. Kokku sai antud nõusolek osalemiseks 11 projektis, millest 7 projekti said positiivse rahastusotsuse kogueelarvega 199 475 eurot.

Uusi Erasmus+KA229 õpilaste ja õpetajate õpirände projekte sai rahastuse kolm, kogueelarve 87 316 eurot. Tutvustan neid projekte lähemalt:

Robotics; As a Tool to Prevent Bullying (2020-1-SE01-KA229-077805_6), projekti koordineerib Kristin Lauri. Projekti eesmärk on aidata vältida kiusamist erinevatel tasanditel läbi robootika. Projekti kaasatakse õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Projekti käigus toimub kuus õpirännet õpetajatele, sh üks õpiränne Eestisse. Projektis on kokku kuus partnerit: Portugalist, Rootsist, Rumeeniast, Eestist, Türgist ja Sloveeniast.

Robotics 4 Schools (2020-1-TR01-KA229-092371_2), projekti koordineerib Olle Arak. Projekti eesmärgiks on õppekava loomine robootika valdkonnas, jagada parimaid kogemusi robootika valdkonnas, suurendada õpilaste saavutusi STEM valdkonna ainetundides. Projekti raames toimub kuus õpirännet erinevatesse Euroopa riikidesse (Türgi, Rootsi, Itaalia, Hispaania, Portugal ja Eesti), igas õpirändes osaleb neli õpilast ja kaks õpetajat.

Inclusive Education and Distance Learning in Digital Era (2020-1-BG01-KA229-079264_5), projekti koordineerib Madli-Maria Naulainen. Projekti eesmärk on jagada häid praktikaid kaasavast haridusest ja distantsõppest digitaalvaldkonnas. Projekti jooksul toimub kokku neli õpirännet erinevatesse Euroopa riikidesse, sh üks Eestisse. Kokku osaleb igal õpirändel kuus õpilast ja kaks õpetajat.

Kuressaare Gümnaasium osaleb ka kolmes üldhariduskoolide valdkonna strateegilise koostöö kogemuste vahetamise projektis, mille eelarve on kokku 90 533 eurot. Strateegiliste koostööprojektide eesmärgid ja tegevused on järgmised:

Economic and Consumer Literacy in European Schools (2020-BG01-KA201-079100), projekti koordineerib Viktoria Bubukin. Projekt pakub õpilastele ja koolitajatele/õpetajatele kasulikke ja hõlpsasti kasutatavaid tööriistu, et majandus- ja tarbijaalastes küsimustes teadmisi täiendada. Projekti jooksul toimub 4 projektikoosolekut, viiakse läbi üks lühiajaline õpetajakoolitus ning korraldatakse üks teavitusüritus igas partnerriigis. Projekti raames koostatakse kolm intellektuaalset väljundit: 1) majanduse ja tarbija kirjaoskuse taseme uuring igas partnerriigis, 2) õpilastele mõeldud õppematerjalide ja koolitajatele mõeldud juhiste väljatöötamine, mis moodustavad mängu sisu Euroopa koolide majandus- ja tarbijapädevuse alaste teadmiste täiendamiseks, 3) virtuaalse tarbijahalduri mängu väljatöötamine erinevate stsenaariumide ja erineva tasemega, mis paneb proovile omandatud teoreetilised teadmised.

Think Inside The Box! (2020-1-LT01-KA201-077987), projekti koordineerib Margit Düüna. Projekti eesmärgiks on ergutada leiutaja mõtteviisi õpilaste seas ja suurendada õpetajate enesekindlust STEAMi ainete tegevustes, pakkudes neile uuenduslikku „Think Inside The Box“ metoodika tundmaõppimist, mille abil on võimalik reageerida teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduste, kunsti ja matemaatika vähesele huvile ja oskuste tasemele õpilaste seas. Projekti partnerid on Leedust, Rumeeniast ja Eestist.

MAKRA: innovation and inclusion in the construction of an identity curriculum (2020-1-PT01-KA201-078732), projekti koordineerib Anne Keerberg. Paikkonna identiteeti ja kultuuri- ning looduspärandit arvestava innovaatilise õppekava koostamine, mis toetab kaasava hariduse ja õppeainete lõimimise põhimõtteid ning üldpädevuste arendamist. Õpetajate koolitus ning õpiränded koostöös partnerkoolidega Portugalist, Itaaliast, Küproselt ja Põhja-Makedooniast. Igas õpirändes osaleb KGst 5 õpilast ja 2 õpetajat, õpetajate koolitusest võtab osa 4 õpetajat.

Lisaks eelpool kirjeldatud Kuressaare Gümnaasiumi projektidele osaleb koolituskeskus Osilia Erasmus+ programmi KA204 projektis „Strengthen the Skills of Neets“ (2020-RO01-KA204-079978), mis on suunatud täiskasvanuhariduse valdkonna strateegilise koostöö kogemuste vahetamiseks. Projekti STONE eesmärk on keskenduda täiskasvanute haridustöötajatele ja koolitajatele, kes töötavad koos NEET-idega ja haavatavate rühmadega täiskasvanuõppes, täiendades oma oskusi järgmiselt:

- projekti T4TEMP koolituskursuste kohandamine uue võtmepädevuste raamistikuga (täiskasvanutele mõeldud koolituspakett – töö NEET rühmadega, mis on IO2- valideeritud laias piloteerimisraamistikus kõigis partnerriikides (RO, EE; IR; CY; GR; LT);

- jätkusuutlikkuse suurendamine läbi uute võtmepädevuste kursuse (IO1), hindamisvahend enesehindamiseks ja õppimise individualiseerimiseks (IO3) mõlema sihtrühma jaoks,

- heade praktikate tööriistakast täiskasvanute koolitajatele ja NEET-idele (IO4).

Projekti jooksul toimub neli rahvusvahelist projektikoosolekut, intellektuaalsete väljundite väljatöötamine, üks rahvusvaheline koolitus koolitajatele ja levitusüritused. Antud projekti koordineerib Margit Düüna, projekti eelarve kaheks aastaks on 21 606 eurot.

Eelmisel aastal alanud ja juba käimasolevad Erasmus+ projektid on pandeemiatingimustes hetkel enamus nii-öelda ootel ja projektide koordinaatorid on neid pikendamas 6–12 kuu võrra. Samas on projektide meeskondades palju diskuteeritud ka selle üle, et igas projektis võiks olla vähemalt üks õpiränne, mida tehakse distantsilt, nii nagu käib meil ka praegu õppimine. Oleme veendunud, et kõik projektid on võimalik ellu viia.

Projekti eestvedajatele tugevat jõudu projektide elluviimisel ja õpilastele ning õpetajatele aktiivset osavõttu!

Ilusat jõuluootust soovides

Margit Düüna,
koolituskeskuse juhataja
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Kuulutused

Galerii