üles
neljapäev, 27. veebruar 2020
Arhiiv Uudisvoog Kaastöö
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Toimub

Õpilaste sünnipäevad

27. veebruar

29. veebruar

1. märts

2. märts

4. märts

5. märts

Töötajate sünnipäevad

27. veebruar

Artikkel, avaldatud 17. detsember 2019, vaadatud 347 korda
Praegu küll päkapikud magavad, aga kohe-kohe asuvad Türi poole teele! Esineb 3.a klassi ansambel Vigurtüdrukud, juhendaja Helle Rand. Autor/allikas: Gert Lutter

4. detsembril külastasid meie kooli Türi valla õppejuhid ja vallaametnikud, kes tundsid huvi KG koolikorralduse vastu. Muu hulgas, kuidas toetavad projektid meie õppetööd, mil viisil rakendame muutunud õpikäsitlust, mida kujutab endast ägedate õpetajate õpikogukond ja milline näeb välja kooli juhtimisstruktuur. Loe külaskäigu muljeid ...

Külalistega kohtusid Anu Saabas, Piret Tenno, Anne Keerberg, Toomas Takkis, Maidu Varik ja Marit Tarkin. Pea kolmetunnise avatud diskussiooni käigus arutati Eesti haridusmaastiku võimaluste ja koostöö üle ja jagati kõike läbi praktiliste tegemiste ja mõtete. Suur tänu meie külalistele asise külaskäigu ja motiveeriva tagasiside eest, kohtume taas!

Külalistel oli mitmeski valdkonnas äratundmisrõõm, et nendegi kogukonnas on oluline iga noore väärtustamine ja talle edasiõppimise võimaluse andmine. Külaliste tagasisides oli palju toetust ja mõtete kinnitust KG inimestele, et käime ikka õigel rajal. Kool jättis Türi inimestele väga hea mulje ja rõhutati, et tahaks mõningaid küsimusi meie kooli juhtidega pikemalt arutada, et täpsemalt kuulda. Väga palju oleks õppida.

Tagasisides toodi erinevate külaliste poolt välja:

* Kõige muljetavaldavam oli minu jaoks kooli süsteemsus, mõtestatus, mõnus koostegemine, oskus pikalt ette kavandada ja asjad lõpuni läbi mõelda.
See usin sagimine koolimajas (nagu direktor väljendas) oli ääretult sümpaatne!

* Erilise mulje jättis Kuressaare Gümnaasium. Eriti meeldis kaasav juhtimine ja juhi eestvedamise roll ja oskused. Uute lahenduste otsimine, leidmine ja katsetamine. Tunda oli head meeskonnatööd.

* Meeldis põhimõte, et väga palju teevad õpetajad ise koostööd ja arutavad asju ilma juhtkonnata, enne kui mingi otsus tehakse (näiteks arengukava).

* Nädalased väljasõidud-laagrid (õpilaste-õpetajate koostöö).

* Valikaine tunnid, et pole kasutatud ühtegi valikaine tundi põhiainete lisatundidena.

* Mõte teha õpetajatele juhtimisalast koolitust.

* Väitlustund võiks olla kooli õppekavas.

* Mulle meeldis kooli põhimõte, et me ei saa endale harimata rahvast lubada! Tõepoolest tuleb võimaldada keskharidus kõigile, kellele see vähegi jõukohane on.

* Hea oli näha, kuidas toimib tegelikkuses kaasav juhtimine ja vastutuse jagamine. Tõeliselt hea mõte on vastutavate ametikohtade dubleerimine! Samuti juhikoolitused õpetajatele.

* Inspireeriv oli õpetajate aktiivsus ja vabatahtlik koostegutsemine; aeg ühisteks aruteludeks, ühise pere kujundamine. Ägedad õpetajad – VOH!

* Hämmastas projektidega kooli toodud raha hulk ja aktiivsus projektide läbiviimisel. Ühised laagrid tundub väga vahva ettevõtmine olevat.

* Meeldis, et valikainete jaotamise põhimõtted olid selged – põhiainete ja üldoskuste toetamine.

* Väga vajalik on teha koostööd lasteaiaga. Meie oleme oma vallas ka õhutanud koostööd lasteaia ja kooli vahel, et saaks toimuda laste sujuv üleminek lasteaiast kooli. Lasteaia ja kooli õpetajate kohtumistel arutatakse laste arengulisi erivajadusi, et kool saaks kohe hakata vajalikku abi organiseerima ega läheks kaotsi hinnalist aega laste tundmaõppimiseks.

* Oma koolituskeskus on tõeline tugi personali arendamisel.

* Meeldis usaldusel põhinev kaasav juhtimine, mis soodustab avatust, innovatsiooni ja kollegiaalset enesejuhtimist ning koosõppimist.

* Muljet avaldas, kuidas õpetajad särasilmi oma tööst rääkisid. Oli näha, kuidas kooli meeskond toimis, üksteist mõisteti. Eesmärgid olid selged.

* Meeldis, et räägiti ausalt ka oma probleemidest ja raskustest. Oli näha ja kuulda kooli töötajate uhkust oma töö ja kooli üle.


Suur, suur tänu sooja toetava tagasiside eest, see on inspireeriv kingitus meie jõuluaega!

Soojad jõulusoovid Türi haridusinimestele!

Marit Tarkin,
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Galerii