üles
reede, 25. september 2020
Arhiiv Uudisvoog Kaastöö
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Õpilaste sünnipäevad

25. september

26. september

27. september

28. september

29. september

30. september

1. oktoober

2. oktoober

Töötajate sünnipäevad

29. september

1. oktoober

2. oktoober

Uudis, avaldatud 8. oktoober 2019, vaadatud 1060 korda, autor Viktoria Bubukin, koolitusprojektide juht, Margit Düüna, juhataja

Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia koolitusprojektide juhi Viktoria Bubukini, Osilia juhataja Margit Düüna, õppealajuhataja Maidu Variku ja saksa keele õpetaja Marika Varjase eestvedamisel said septembris alguse seitse Erasmus+ projekti, milles Kuressaare Gümnaasium osaleb kas koordinaatorina või partnerina.

Koolidevahelisi õpilaste ja õpetajate heade praktikate vahetusprojekte rahastati kokku summas 163 516 eurot. Täiskasvanuhariduse strateegilise koostöö projekti rahastati summas 199 196 eurot. Projektide kaudu kaasrahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+ õpilasvahetusi, õpetajate koolitusi ja täiskasvanute koolitajate seminare kokku summas 362 712 eurot. Projektide elluviimiseks on Kuressaare Gümnaasiumis moodustatud projektimeeskonnad, kes vastutavad projekti sisuliste tegevuste ja projekti kvaliteetse elluviimise eest ning osalevad koos valitud õpilastega projekti raames toimuvatel lähetustel.

Nüüd lähemalt elluviidavatest projektidest. Erasmus+ KA229 projekti „Students and Teachers Experiencing the Meaning of Stem” eesmärgiks on tõsta projektis osalejate teadlikkust globaalsetest probleemidest ning ökoloogiast. Üldteema saastatus kaudu toetatakse kõiki nelja STEMi haru. Projekti sihtrühmaks on II–III kooliastme õpetajad ja 12–16aastased õpilased. Projekti raames toimub viis õpilaste ja õpetajate vahetust. Igas neist osaleb neli õpilast ja kaks õpetajat. Projekti koordinaator on Kuressaare Gümnaasium. Projekti partnerid on Türgist, Portugalist, Itaaliast, Bulgaariast ja Leedust. Kuressaare Gümnaasiumis juhivad projekti sisulist poolt Riina Haljas ja Katrin Liiva. Kuressaare Gümnaasiumi eelarve projektis on 25 479 eurot, projekti kogumaht on 108 020 eurot. Projekt kestab kuni 31. augustini 2021.

Erasmus+ KA229 projekti „Our Heritage Unites Us” fookuses on erinevad kultuuri- ja UNESCO pärandid Euroopa riikides. Projekti sihtrühmaks on I kooliastme õpetajad ja 7–12aastased õpilased. Projekti raames toimub viis õpilaste ja õpetajate vahetust. Igas õpilaste ja õpetajate vahetuses osaleb neli õpilast ja kaks õpetajat. Projekti koordinaator on Manor Park Academy Suurbritanniast. Projekti partnerid on Eestist, Itaaliast, Portugalist ja Türgist. Kuressaare Gümnaasiumis juhivad projekti sisulist poolt Lelet Aavik-Part ja Virge Lember. Kuressaare Gümnaasiumi eelarve projektis on 31 320 eurot, projekti kogumaht on 188 991 eurot. Projekt kestab kuni 31. augustini 2021.

Erasmus+ KA229 projekti „Our Future Life in a Digital World” fookuses on koolide digitaliseerimine kui midagi enamat ainult tehnilisest arengust ning sotsiaalsete, poliitiliste, etniliste ja pedagoogiliste teemade kaasamine digitaliseerimisse. Projekti sihtrühmaks on 16–22aastased õpilased ning tehniliste ainete, sotsiaalainete, eetika ja majanduse õpetajad. Projekti raames toimub neli lühiajalist õpilasvahetust ja kaks lühiajalist õpetajate koolitust. Igas õpilaste ja õpetajate vahetuses osaleb kaheksa õpilast ja kolm õpetajat. Projekti koordinaator on David-Roentgen-Schule Saksamaalt. Projekti partnerid on Eestist, Rumeeniast ja Itaaliast. Kuressaare Gümnaasiumis juhib projekti sisulist poolt Madli-Maria Naulainen. Kuressaare Gümnaasiumi eelarve projektis on 33 485 eurot, projekti kogumaht on 129 825 eurot. Projekt kestab kuni 31. augustini 2021.

Erasmus+ KA229 projekti „Eco-friendly Robotics for a Future Green World” eesmärgiks on õpilaste harimine keskkonnasäästlikkuse ja roheliste robotite teemal; tõmmata tähelepanu globaalsetele keskkonna- ja kliimamuutustele ning taastuvale energiale läbi robootika; teavitada õpilasi taastuva energia teemal EU2020 strateegia kaudu; luua loovaid ideid taeva, ookeani, kodude, koolide, teede ja keskkonna teemadel ning leida keskkonnaprobleemide lahendamiseks mooduseid. Projekti sihtrühmaks on õpilased vanuses 11–15 aastat ning kaasatud on kõik vastava valdkonna õpetajad. Projekti raames toimub kuus lühiajalist õpiüritust. Igas õpilaste ja õpetajate vahetuses osaleb neli õpilast ja kaks õpetajat. Projekti koordinaator on Instituto N.a. Sra. da Encarnacao - Cooperative de Ensino Portugalist. Projekti partnerid on Eestist, Kreekast, Lätist, Türgist ja Poolast. Kuressaare Gümnaasiumis juhivad projekti sisulist poolt kooli robootikaõpetaja Olle Arak ja haridustehnoloog Madli-Maria Naulainen. Kuressaare Gümnaasiumi eelarve projektis on 31 770 eurot, projekti kogumaht on 197 880 eurot. Projekt kestab kuni 31. augustini 2021.

Erasmus+ KA229 projekti „European Sustainable Tourism” fookuses on kliimamuutused ja jätkusuutlik turism. Projekti sihtrühm on õpilased vanuses 13–16 aastat ja kolm kuni viis õpetajat igast partnerkoolist. Projekti raames toimub kaks õpetajate koolitust, kuus õpilasvahetust ja suvekool Poolas. Projekti koordinaator on Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers Saksamaalt. Projekti partnerid on Eestist, Hispaaniast ja Poolast. Kuressaare Gümnaasiumis juhib projekti sisulist poolt Maidu Varik. Kuressaare Gümnaasiumi eelarve projektis on 31 202 eurot, projekti kogumaht on 131 366 eurot. Projekt kestab kuni 31. augustini 2021.

Erasmus+ KA229 projekti „German Language Exchange” eesmärgiks on saksa keele oskuse edendamine ja rahvusvaheliste suhete arendamine. Projekti sihtrühmaks on 18–19aastased õpilased ja saksa keele õpetajad. Projekti raames toimub kaks õpilasvahetust. Projekti koordinaator on Kalundborg Gymnasium og HF Taanist. Lisaks koordinaatorile on projekti kaasatud Kuressaare Gümnaasium. Kuressaare Gümnaasiumis juhib projekti sisulist poolt Marika Varjas. Kuressaare Gümnaasiumi eelarve projektis on 10 260 eurot, projekti kogumaht on 22 715 eurot. Projekt kestab kuni 31. augustini 2020.

Erasmus+ programmi KA204 projekt „New Education With Success” on täiskasvanuhariduse valdkonna strateegilise koostöö kogemuste vahetamiseks. Innovaatiliste meetodite tutvustamine täiskasvanute koolitajatele noorte ja täiskasvanud õppijateni jõudmiseks sellistel teemadel nagu meedia, kriitiline mõtlemine ja keeled. Samuti on projekti eesmärgiks noorte kaasamine ja tööturule taasintegreerimine ning noorte suunamine täiskasvanute koolitajaks hakkamisel. Projekti sihtrühmaks on uued täiskasvanute koolitajad. Projekti raames toimub seitse kohtumist partnerite vahel, töötatakse välja kolm intellektuaalselt väljundit: uuring koolitajate vajaduste kohta täiskasvanuhariduses, üldine metoodika kriitilise mõtlemise sidustamiseks keele, digipädevuste ja meedia koolitustel, juhend uutele koolitajatele. Projekti raames korraldab iga partnerorganisatsioon projekti tutvustava kohaliku seminari ning toimub kaks lühiajalist õpiüritust Horvaatias ja Eestis. Projekti koordinaator on Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia. Projekti partnerid on Slovakkiast, Horvaatiast, Saksamaalt, Hispaaniast ja Leedust. Projekti kogumaht on 199 196 eurot. Projekt kestab kuni 28. veebruarini 2022.

Viktoria Bubukin, koolitusprojektide juht, Margit Düüna, juhataja
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Kuulutused

Galerii

25. september 2020
21. september 2020
10. september 2020
26. august 2020